Tot, Daria

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci diplomirala je pedagogiju, magistrirala i doktorirala. U središtu interesa su joj područja unapređivanja procesa nastave i učenja, kultura samovrednovanja te razvoj učiteljske profesije. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu zaposlena je od 2010. godine. U okviru Odsjeka za obrazovne studije izvodila je i izvodi nastavu kolegija Pedagogija i Didaktika na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i Muzičkoj akademiji. Osmislila je i (od ak. g. 2011./2012.) izvodi izborni kolegij Kultura (samo)vrednovanja za studente nastavničkih usmjerenja i kolegij Implicitna pedagogija odgojitelja (od ak. g. 2017./2018.) za studente diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Izvodi i nastavu kolegija Istraživanja i razvoj odgojno-obrazovnih kurikuluma za studente doktorskog studija te Didaktika i Vođenje razreda i disciplina za polaznike PPO-a. Mentorica je u izradi diplomskih radova studentima odgojiteljskih i nastavničkih studija Učiteljskog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te studentima doktorskog studija na Učiteljskom fakultetu. Recenzentica je radova za časopise Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Napredak, Asia Pacific Journal of Education, Journal of Education Police te nekoliko zbornika međunarodnih znanstvenih skupova. U dva je mandata bila pročelnica Odsjeka za obrazovne studije. Bila je članica Radne skupine Cjelovite kurikularne reforme za međupredmetnu temu Učiti kako učiti, predstavnica Sveučilišta u Zagrebu, članica Radne skupine za usklađivanja programa pedagoško-psihološkog obrazovanja. Sudjelovala je u dva znanstveno-istraživačka projekta MZOS (Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja, 009-0000000-2489; Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju, 227-2271694-1699). Aktivno je sudjelovala u radu više domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova. Intenzivno radi na popularizaciji znanosti surađujući s praktičarima na području cijele Hrvatske.