Valjak Čunko, Ana

Valjak Čunko, Ana

mr. sc. predavačica

Pohađala je V. gimnaziju, a 2000. godine maturirala u Prvoj privatnoj gimnaziji u Zagrebu. Diplomski studij je završila u Beču, na Webster University, 2008. godine iz smjerova medijska komunikacija i povijest umjetnosti. Poslijediplomski studij, smjer marketing i menadžment, završila je 2018. godine na Univerzitetu Travnik. Godine 2008. radila je kao asistentica na Webster University u Beču, a od 2009. do 2012. godine radila je kao vanjska suradnica na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Od 2009. godine je imenovana stalnim sudskim tumačem za Engleski i Hrvatski jezik. Od 2016. do 2019. godine radila je kao vanjska suradnica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, a od 2019. postaje stalna članica Učiteljskoga fakulteta na Katedri informacijskih znanosti. Na Učiteljskom fakultetu je izvoditeljica komunikacijskih predmeta Uvod u komunikologiju, Odnosi s javnošću i Timski rad. Do sada je izlagala na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama, te održavala edukacije iz marketinga i komunikologije. Samostalno i u suautorstvu objavila je radove u stranim časopisima. Pet godina je radila kao novinar u Jugendstill i Vienna Review u Beču. Udana je i ponosna majka petogodišnje curice.