Varović Čekolj, Morana

Morana Varović Čekolj

Varović Čekolj, Morana

predavačica

Morana Varović Čekolj rođena je 1984. godine u Zagrebu gdje je usporedo s osnovnom školom pohađala i glazbenu osnovnu školu Ivan Zajc. Nakon završetka Škole primijenjene umjetnosti i dizajna upisuje Učiteljski fakultet, razrednu nastavu s pojačanim predmetom iz likovne kulture na kojem je diplomirala 2012. godine. 2014. upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2019. diplomirala je na Slikarskom odsjeku u klasi izv. prof. art. Ksenije Turčić. Iste godine se zapošljava kao predavač na Učiteljskom fakultetu u Umjetničkom području te upisuje doktorski studij. Od 2020. je stalni član HDLU-a. Dobitnica je dviju Dekanovih te Rektore nagrade. Izlagala je samostalno i na skupnim izložbama na području cijele Hrvatske. Sudjelovala je na skupnim projektima kao edukator i predavačica te na radionicama i likovnim kolonijama.