Vidić, Tomislava

Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je dvogodišnji studij razredne nastave, a na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu 2003. godine završila je stručni dodiplomski studij razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Matematika. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu obranila je magistarski rad 2008. godine te 2018. godine upisala doktorski studij. Disertaciju Razredno-nastavno ozračje, samoučinkovitost, angažiranost i zadovoljstvo školom učenika u osnovnoj školi, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dubravke Miljković, obranila je 2020. godine. Osamnaest godina radila je kao učiteljica razredne nastave, a 2020. godine izabrana je u zvanje učitelja savjetnika za razrednu nastavu. Od 2009. godine radi kao vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta. U zvanje docentice izabrana je 2021. godine. Izvodi nastavu iz kolegija: Opća pedagogija, Upravljanje razredom, Vođenje razreda i disciplina, Interakcijsko-komunikacijski aspekti odgoja i obrazovanja, Školski propisi i dokumentacija. Njezin znanstveni interes usmjeren je na područje školske pedagogije, upravljanja razredom i komunikaciju u odgoju i obrazovanju. U tim je područjima objavila niz znanstvenih i stručnih radova, jednu knjigu u koautorstvu te održala nekoliko izlaganja i pozvanih predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima. Članica je uredništva časopisa ogranka HPKZ-a Bjelovar Bjelovarski učitelj.

 

konzultacije: utorak 08:00 – 09:00

srijeda 16:00-17:00, uz prethodnu najavu (e-mail: tomislava.vidic@ufzg.hr)