Višnjić Jevtić, Adrijana

Višnjić Jevtić, Adrijana

doc. dr. sc.

Adrijana Višnjić Jevtić docentica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Mentorica je i sumentorica više od 40 završnih i diplomskih radova. Područja znanstvenog interesa su joj pedagogija ranog odgoja, profesionalni razvoj odgojitelja te suradnja obitelji i odgojno-obrazovne ustanove. Autorica je više znanstvenih i stručnih radova te sudionica više znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Članica je istraživačkog tima projekta Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RIPOO (MORENEC, IP-2019-04-2011) financiranog sredstvima Hrvatske zaklade za znanost. Recenzentica je u časopisima International Journal of Early Childhood i Early Years. Članica je uredništva časopisa International Journal of Early Childhood i Journal of Childhood, Education & Society. Bila je gošća urednica dva specijalna izdanja Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje (Vol. 16, Sp. Ed. 1 i Vol. 20, Sp. Ed. 3) te specijalnog izdanja časopisa Universal Journal of Educational Research. Članica je organizacijskih i znanstvenih odbora na međunarodnim konferencijama u Hrvatskoj i svijetu. Sudionica je više međunarodnih projekata. Gost predavač je na Sveučilištu Sjever u Varaždinu. U sklopu CEEPUS programa boravila je kao gost predavač na Sveučilištu sv. Ćirila i Metoda u Skopju. Osnivačica je strukovne odgojiteljske udruge Udruga odgojitelja Krijesnice čija je predsjednica bila u dva mandata (2008. – 2016.) te hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske organizacije za odgoj i obrazovanje u ranom djetinjstvu (OMEP) čija je i predsjednica od 2011. do danas. Članica je svjetskog OMEP-a, EECERA-e te TACTYC-a. Bila je članica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske u prvome mandatu (2012. – 2016.) te članica radnih skupina za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Dobitnica je dekanove nagrade 2017. godine.

Konzultacije:

Utorak 14.00 – 16.00, uz prethodnu najavu (e-mail: adrijana.vjevtic@ufzg.hr)