Višnjić Jevtić, Adrijana

Višnjić Jevtić, Adrijana

doc. dr. sc.

Adrijana Višnjić Jevtić docentica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalno bavljenje ranim i predškolskim odgojem započela je kao odgojiteljica u dječjem vrtiću. Područja znanstvenog interesa su joj pedagogija ranog djetinjstva, profesionalni razvoj odgojitelja te suradnja obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova. Mentorica je pri izradi završnih, diplomskih i doktorskih radova.

Autorica je više od 70 znanstvenih i stručnih publikacija te  sudionica više znanstvenih skupova na kojima sudjeluje u svojstvu autorice i pozvane predavačice. Sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim projektima. Članica je istraživačkog tima projekta Modeli odgovora na obrazovne potrebe djece u riziku od socijalne isključenosti u ustanovama za RPOO (MORENEC, IP-2019-04-2011) koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Članica je međunarodne referentne skupine dionika projekta MUST-a-Lab financiranog od strane Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije te interdiciplinarnog projekta PRO-DIALOG čiji je nositelj Fakultet medicine i stomatologije Sveučilišta u Bergenu (Norveška). Sudionica je sedam Erasmus projekata od kojih je u tri suatorica.

Recenzentica je za međunarodnih visokorangiranih časopisa u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te obrazovanja odgojitelja (Early Years, European Early Childhood Research Journal, International Journal of Early Childhood, Cogent Education, Teaching and Teacher Education). Članica je uredništva časopisa International Journal of Early Childhood i Journal of Childhood, Education & Society. Bila je gošća urednica dva posebna izdanja Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje (Vol. 16, Sp. Ed. 1 i Vol. 20, Sp. Ed. 3) i posebnog izdanja Universal Journal of Educational Research. Jedna je od urednica je dviju znanstvenih monografija u izdanju Springera Young Children in the World and Their Rights: Thirty Years with the United Nations Convention on the Rights of the Child (2021) i (Re)theorising More-than-parental Involvement in Early Childhood Education and Care (2023).

Članica je organizacijskih i znanstvenih odbora na međunarodnim skupovima u Hrvatskoj i svijetu. Bila je članica programskog odbora druge UNESCO-ve World Conference on Early Childhood Care and Education: Early investment for better learning and brighter future, održane u Uzbekistanu 2022. Posljednjih 10 godina radila je na raznim projektima za unapređenje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj i Republici Sjevernoj Makedoniji. Bila je koordinatorica projekta unaprjeđenja programa obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi (po metodologiji HKO) (INPUTS).

Gost je predavač na Sveučilištu Sjever u Varaždinu i Sveučilištu Maria Grzegorzewska u Varšavi (Poljska). U sklopu CEEPUS programa bila je gost predavač na Sveučilištu Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju. Stručno se usavršavala na sveučilištima u Aix-en-Provansu (Francuska),  Bergenu (Norveška), Canterburyiju, Londonu i Plymouthu (Velika Britanija), Linzu (Austrija), Oradei (Rumunjska), Reykjaviku (Island)  te Seoulu (Južna Koreja).

Osnivačica je Udruge odgajatelja Krijesnica, čija je predsjednica bila u dva mandata (2008.-2016.) i Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske organizacije za rani odgoj i obrazovanje (OMEP)  gdje obnaša dužnost predsjednice. Članica je OMEP-a, EECERA-e i IPDA. Trenutno je na funkciji potpredsjednice svjetskog OMEP-a zadužene za europsku regiju.

Nastava

Nositeljica je kolegija:

  • Pedagogija ranog odgoja 1
  • Pedagogija ranog odgoja 2
  • Profesija odgojitelja i refleksivna praksa
  • Razvoj kurikuluma ranog odgoja
  • Partnerstvo vrtića, obitelji i škole
  • Održivi razvoj u ranom djetinjstvu
  • Procesi tranzicije iz ustanova RPOO u osnovnu školi

 

Znanost

Popis radova dostupan je na https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/34965

Konzultacije:

Utorak 14.00 – 16.00, uz prethodnu najavu (e-mail: )

Skip to content