Vrandečić, Tomislav

Vrandečić, Tomislav

viši predavač

Školovao se u Zagrebu: MIOC i Glazbena škola Pavla Markovca. Diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Odsjek za gudačke instrumente i gitaru 1986. godine. Nakon studija djeluje u komornim sastavima te nastupa u domovini i inozemstvu. Od 1986. godine radi kao nastavnik gitare u glazbenim školama: “Elly Bašić” i Glasbenoj šoli Brežice. S učenicima je sudjelovao na međunarodnim, državnim i regionalnim glazbenim natjecanjima te osvojio: šest prvih, dvije druge i jednu treću međunarodnu nagradu, jednu prvu, tri druge i tri treće državne nagrade, pet prvih nagrada, dvije srebrne plakete i dvije brončane plakete na regionalnim glazbenim natjecanjima. Od 1997. je na Učiteljskom fakultetu; u zvanju je višeg predavača od 2009. godine. Predaje kolegije: Gitara, Instrumentalna pratnja, Glazbeni praktikum, Skupno muziciranje, Glazbeno-scenska obrada književnog djela. Godine 2006. osniva Glazbenu scenu. Godine 1999., 2000., 2005., 2006., 2008., 2009. bio je član žirija, a 2002. i 2003. predsjednik žirija (TEMSIG). Član je žirija međunarodnog natjecanja „Murski festival gitare“ 2011. i 2013. Predsjedavajući je umjetničko-znanstvenog skupa u sklopu Međunarodne konferencije ECNSI 2007., 2008. i 2009. godine. Uređuje i izdaje monografiju tih skupova. Vodi izvođački dio umjetničko-glazbenog skupa unutar ECNSI 2011. Godine 2013. ostvaruje suradnju s HRT-om. Dobitnik je dekanove nagrade 2009. godine za postizanje značajnih unapređenja i inovacija u nastavi, 2011. za posebno zalaganje i iskazane rezultate u radu, 2016. za izniman umjetnički doprinos te posebnog priznanja dekana za 2018. godinu za iniciranje i aktivno sudjelovanje u organizaciji Studentske konferencije STUDIKON 2018.

Konzultacije:

Utorak 10:00 – 11.00,

Srijeda 10:00 – 11:00