Zovko, Vatroslav

Pohađao je Pedagoški obrazovni centar u Zagrebu. Diplomirao je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – smjer organizacija i menadžment i zaposlio u Plivi na radnom mjestu zdravstvenog ekonomista. Godine 1997. upisuje se na poslijediplomski studij iz organizacije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu koji 2001. završava obranom magistarskoga rada Specifičnosti organizacije i managementa neprofitnih organizacija. Iste godine zapošljava se u Zavodu za javno zdravstvo grada Zagreba, gdje je radio do 2009. godine. Godine 2001. upisuje se na stručni poslijediplomski studij Leadership and Management of Health Services na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s London School of Economics koji završava 2003. godine. Od 2001. do 2008. godine radio je kao predavač/asistent na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, na kolegiju Menadžment u zdravstvu. Nastavno zvanje višeg predavača stekao je 2008. godine za ekonomsku grupu predmeta. Akademski stupanj doktora znanosti (društvenih znanosti – polje informacijske i komunikacijske znanosti) stekao je 2008. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši disertaciju pod nazivom Razvoj informacijsko-analitičkog modela korištenja sustavnog pristupa u projektnom menadžmentu. Od 2006. godine je asistent, a od 2009. godine docent na Učiteljskom fakultetu. Od 2009. do 2012. godine obnašao je funkciju prodekana za razvoj i poslovanje fakulteta. Od 2006. do 2010. godine sudjeluje kao predavač na poslijediplomskom studiju Telemedicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2015. izabran je u zvanje izvanrednog profesora u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja: 5.01. Ekonomija i 5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti), a 2016. godine imenovan je za stalnog sudskog vještaka za financije, javne financije, računovodstvo, poreze i informatiku pri Županijskom sudu u Zagrebu. Sudjelovao je kao suradnik – istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu MZOS Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju (nositelj projekta: prof. dr. sc. Vladimir Šimović). Na Zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba vodio je 2002. godine projekt analize i reinženjeringa poslovnih procesa. Od 2018. godine voditelj je projekta Jačanje bipartitnog socijalnog dijaloga kroz osnaživanje poslodavaca za postupke mirenja u suradnji s Udrugom miritelja Hrvatske u radnim i drugim vrstama sporova te Gradom Čakovcem.

Konzultacije:

Utorak 15:00 – 16:00

Srijeda 11:00 -12:00

Prema dogovoru e-mailom (e-mail: vatroslav.zovko@ufzg.hr)