Sastanak s ravnateljicama

Dana 20. 01. 2020. održan je sastanak s ravnateljima ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Grada Zagreba. Na sastanku su sudjelovali zamjenica pročelnika Gradskog ureda za odgoj i obrazovanje gđa. Katarina Milković i njene suradnice kao i 70-ak predstavnika ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Cilj sastanka bio je upoznati ravnatelje i stručne suradnike sa ciljevima stručno-pedagoške prakse na diplomskom studijskom programu RPOO. Nakon uvodnih riječi dekana prof. dr. sc. Siniše Opića i najave izrade programa za usavršavanje ravnatelja odgojno-obrazovnih ustanova doc. dr. sc. Nevenke Maras, održana su predavanja o stručno-pedagoškoj praksi doc. dr. sc. Višnje Rajić, prof. dr. sc. Anke Jurčević-Lozančić i dr. sc. Edite Rogulj. Na sastanku se razgovaralo i o budućoj suradnji Fakulteta, Gradskog ureda za odgoj i obrazovanje i predškolskih ustanova.