Biblioteka Katedre za filozofiju i sociologiju

Početkom ove godine uređena je biblioteka Katedre za filozofiju i sociologiju koja se nalazi u kabinetu 321. Jezgru biblioteke čini referentna zbirka Ortega y Gasset u kojoj su prikupljene najznačajnije publikacije vezane uz misao i životno djelovanje najpoznatijeg španjolskog filozofa Joséa Ortege y Gasseta (1883.-1955.), a to je ujedno jedina zbirka tog obima u regiji. Ortega y Gasset jedan je od najznačajnijih mislilaca Europe dvadesetog stoljeća, autor brojnih značajnih djela koja su predmet istraživanja ne samo u području filozofije, nego i umjetnosti, sociologije, povijesti i sl. U ovoj zbirci sakupljena su sabrana djela na španjolskom jeziku, dva izdanja, te prijevodi sabranih djela na njemački i engleski te pojedini prijevodi na francuski jezik. Također, sakupljene su brojne druge referentne publikacije, monografije, zbornici i periodika potrebni za relevantno izučavanje misli ovog značajnog filozofa. U ovoj biblioteci okupljeni su i drugi značajni nizovi knjiga i pojedinih relevantnih publikacija iz područja filozofije i bioetike. Vrijednost zbirke je oko sto i pedeset tisuća kuna, a nabava knjiga financirana je uglavnom iz potpora istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, donacija pojedinih nakladnika, posebno Hrvatskog filozofskog društva, te nabavom knjiga na teret Fakulteta. Zbirka je također okrenuta temama iz područja filozofije odgoja koje su integralni dio studijskih programa Fakulteta.