Odluka o načinu polaganja ispita

Odluka o načinu polaganja ispita

Dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić donosi Odluku:

 1. U skladu s Preporukama Sveučilišta u Zagrebu od 30. ožujka 2020. godine vezano uz način polaganja ispita, ispitne rokove i mjere ispitivanja, izvanredni ispitni rok održat će se online od 20. travnja 2020. do 24. travnja 2020. sukladno akademskom kalendaru.
 2. Preporuke za način polaganja ispita, ispitne rokove i mjerila ispitivanja su sljedeće:
  1. način provedbe programa kolegija i prilagodba specifičnostima takvog postupka učenja, kao i sami ispiti, u najvećoj mogućoj mjeri moraju odgovarati predviđenim ishodima učenja,
  2. potrebno je voditi računa o tome da opterećenje studenata i organizacija nastave u ovim izvanrednim okolnostima bude u skladu sa čl. 69. Statuta Sveučilišta u Zagrebu,
  3. potrebno je uvesti interni sustav praćenja realizacije izvođenja nastave na daljinu u odnosu na nastavnike i studente te provesti kontrolu kvalitete održane nastave na daljinu,
  4. kriteriji i metode vrjednovanja u izvanrednim okolnostima moraju biti pravodobno objavljeni i javno dostupni svim studentima,
  5. za bilo koju vrstu provjere ishoda učenja koja se održava na daljinu potrebno je nekoliko dana ranije organizirati probni kolokvij ili kratki test koji je tehnički implementiran na isti način kao i stvarni kolokvij kako bi se studenti upoznali s drugačijim načinom održavanja kolokvija,
  6. ako su ispiti pred povjerenstvom iz čl. 71. st. 4. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, kao i obrane završnih/diplomskih radova bili predviđeni u vremenu “beskontaktne” nastave, mogu se održati u vrijeme “kontaktne” nastave, ako fizičko održavanje bude moguće
  7. u ovom trenutku pozornost treba obratiti na izvođenje nastave na daljinu i ostvariti što je više moguće nastavnog plana i programa.
  8. po potrebi će se razmotriti pomicanje ispitnih rokova, kao i uvođenje dodatnih ispitnih rokova,
  9. u cijelom ovom postupku svakako apeliram na susretljivost, tolerantnost, razumijevanje i fleksibilnost u danim okolnostima.
 3. Predstojnici katedara dužni su u dogovoru s prodekanicom za nastavu i studente uskladiti mogućnosti provedbe ispita i studentskih obveza, te organizirati provjeru ishoda učenja na alternativan način putem 2CO2 i EDI2 sustava ili drugih odgovarajućih alata.
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan, prof. dr. sc. Siniša Opić
Odluka – izvanredni ispitni rok 20.-24.4.2020. PDF