Interes za diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Interes za diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Molimo sve zainteresirane kandidate koji su završili trogodišnji stručni studij Predškolskog odgoja (po “bolonji”), a koji su zainteresirani za upis diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u akademskoj godini 2020./2021., s predsemestrom u akademskoj godini 2019./2020., da se jave na mail ana.visticatomic[at]ufzg.hr najkasnije do 20. 5. 2020. Napominjemo da se radi o iskazivanju interesa SAMO za diplomski RPOO s predsemestrom.