DRPOO

lip.
17

Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – REDOVNI

Natječaj za prijavu na razredbeni postupak za diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – REDOVNI

By Marko Greguric | Natječaj . Upisi . Upisi2022
DETAIL
lip.
17

Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – IZVANREDNI

Natječaj za prijavu na razredbeni postupak za diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – IZVANREDNI

By Marko Greguric | Natječaj . Upisi . Upisi2022
DETAIL
tra.
21

Obavijest o preuzimanju diploma diplomskog RPOO

Diplome je moguće preuzeti u iduća dva tjedna (21. 4. 2021. – 7. 5. 2021.) u Savskoj 77, Zagreb.

By Marko Greguric | Arhiva
DETAIL
lis.
06

Popisi studenata diplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (redoviti) – ak. god. 2020./2021.

Popisi studenata redovitog diplomskog studija RPOO – Središnjica u Zagrebu.

By Marko Greguric | Arhiva
DETAIL
lis.
02

Konačna rang lista pristupnika za diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Konačne rang liste kandidata za diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – ak. god. 2020./2021.

By Marko Greguric | COVID-19-upisi . Objave . Upisi
DETAIL
srp.
16

Natječaj za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021.

Natječaj za upis u 1. godinu REDOVITOG diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021.

By Marko Greguric | Arhiva
DETAIL
lip.
12

Konačna rang lista kandidata za izvanredni diplomski RPOO – 2020.

Konačna rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

By Marko Greguric | Arhiva
DETAIL
lip.
10

Privremena rang lista pristupnika za diplomski RPOO 2020.

Privremena rang lista pristupnika na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju RPOO, u akademskoj godini 2020./2021.

By Marko Greguric | Objave . Upisi
DETAIL
svi.
05

Interes za diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Iskazivanje interesa za diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u akademskoj godini 2020./2021., s predsemestrom u akademskoj godini 2019./2020.

By Marko Greguric | Arhiva
DETAIL