Konačna rang lista kandidata za izvanredni diplomski RPOO – 2020.

Konačna rang lista kandidata za izvanredni diplomski RPOO – 2020.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje konačnu rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021. s predsemestrom u akademskoj godini 2019./2020.

Rang listu možete preuzeti OVDJE.

Upisi će biti 15. 6. 2020. (ponedjeljak) i 16. 6. 2020. (utorak) od 9:00 do 13:00 sati.

Za upis se obvezno prilažu:

  1. Izvorni dokumenti: domovnica, rodni list ( mogu biti starijeg datuma ili iz e-građanin), diploma, dopunska isprava
  2. Indeks, tri fotografije (4 cm x 6 cm), matični, prijavni i upisni list, obrazac za iksicu
  3. Umjesto potvrde o prebivalištu – fotokopija osobne iskaznice
  4. Potvrda o uplaćenim troškovima razlikovnih ispita – 450,00kn po ispitu ( u zadnjem stupcu rang liste piše broj Vaših razlikovnih ispita) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639
  5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00kn ( odnosno 200,00 kn ukoliko već imate iksicu Učiteljskog fakulteta) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.
Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.