Odluka temeljem javnog natječaja o zapošljavanju

Odluka temeljem javnog natječaja o zapošljavanju

Klasa: 120-01/20-01/03
Ur. broj: 251-378-05/20/21
Zagreb, 16. lipnja 2020.

Na temelju odredbe članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst), članka 27. Statuta Učiteljskog fakulteta (pročišćeni tekst), Odluke dekana, Klasa: 120-01/20-01/03, Ur. broj: 251-378-05/20/01 od 21. veljače 2020., Izvještaja o radu povjerenstva za provedbu javnog natječaja Klasa: Klasa: 112-01/20-01/03, Ur. broj: 251-378-05-20-19 od 21. travnja 2020., dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi:

O D L U K U

I

Temeljem raspisanog javnog natječaja za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, interni naziv: stručni suradnik u Službi za računovodstvo i financijske poslove, jedan izvršitelj (m/ž), te sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljenog na Internet stranicama HZZ-a, Područni ured Zagreb, u trajanju od 12. ožujka 2020. do 20. ožujka 2020., oglasnim stranicama N.N.-a, br. 25/2020 od 6. ožujka 2020. te na Internet stranicama ustanove od 24. veljače 2020. odabrana je pristupnica Antonija Jajčinović koja ispunjava formalne uvjete natječaja – 1. završen diplomski studij – magistar struke, prijašnji VSS, ekonomskog smjera, 2. jedna (1) godina radnog iskustva u struci, i 3. poznavanje rada na računalu i računovodstvenim programima.

II

U roku do uključivo 20. ožujka 2020. prijavu na natječaj predalo je ukupno deset (10) pristupnika, te je nakon provedenog postupka na temelju prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja odlučeno kao u točki I. ove Odluke.

Odluka o izboru temeljem javnog natječaja stručni suradnik 16. 6. 2020. (PDF)