Raspored pristupnika za Provjeru predispozicija – PETRINJA

Raspored pristupnika za Provjeru predispozicija – PETRINJA

Objavljujemo raspored pristupnika za Provjeru predispozicija za razvoj posebnih sposobnosti koja će se održati 7. srpnja 2020. godine u Petrinji.

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE NAPISANO DA BISTE IZBJEGLI MOGUĆE PROBLEME!

Provjere za sve pristupnike počinju navedenog dana u 9:00 sati. Predviđeni je završetak svih provjera do 14:30 sati.

Pažljivo pročitajte niže napisane upute i imajte ih na umu prilikom dolaska na postupak provjere.

1. Na dan provjere dođite pred zgradu Fakulteta u Petrinji u 8:00.

2. Da bismo smanjili broj osoba koje se nalaze pred Fakultetom, ljubazno molimo roditelje, rodbinu, pratnju i sve one koji ne sudjeluju izravno u postupku provjere, da ostanu čekaju negdje dalje od zgrade Fakulteta (možete sjediti u okolnim kafićima, a s obzirom da će postupak trajati do cca. 14:30, možete otići u razgledavanje Petrinje).

3. Potražite info-pult na kojem se nalazi slovna oznaka skupine kojoj pripadate (A ili B)

4. Tamo će vas dočekati predstavnici Učiteljskog fakulteta koji će provjeriti:
a) jeste li na popisu
b) provjeriti vaš identitet
b) izmjeriti vam tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom
c) jeste li popunili IZJAVU – predložak možete preuzeti ovdje – Izjava (pristupanje provjeri)
d) dati vam detaljne upute što i kako dalje

5. Od tog trenutka nadalje, SLUŠATE UPUTE predstavnika Fakulteta koji brine o vašoj skupini i ponašate se u skladu s njima.

Pomozite nam da u ovoj COVID-19 situaciji svi #ostanemoodgovorni 🙂

VAŽNO!! VAŽNO!!
Pristupnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ne smiju pristupiti provjeri predispozicija u gore navedenim terminima, već će za njih biti organizirana provjera predispozicija u dodatnom terminu! Ovi pristupnici dužni su se javiti elektroničkom porukom, najkasnije do ponedjeljka, 6. srpnja 2020. do 12.00 sati, na adresu e-pošte: referada[at]ufzg.hr.

Pristupnici koji nisu na popisu, provjeri će pristupiti u SRIJEDU, 8. srpnja 2020., isključivo u Zagrebu. Oni će se javiti u 8:00 na INFORMACIJE (kod glavnog ulaza u zgradu u Zagrebu, ponijeti sa sobom dokaz o uplati) da ih se rasporedi u odgovarajuću skupinu.

Kako čitati tablicu?

Prvi stupac prikazuje vašu šifru. Šifra je potrebna zbog zaštite osobnih podataka prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka.
Šifra se sastoji od prva dva slova vašega prezimena, prva dva slova vašega imena i zadnjih pet znamenki vašeg OIB-a. Primjer: Ako se zovete PREZIME, IME i vaš OIB je 12345678697, onda će vaša šifra biti PRIM78697.
Drugi stupac je glavna skupina kojoj pripadate (A, B)
Najlakše ćete se pronaći ako koristite mogućnost “Find” (pronađi) u Vašem pregledniku ili PDF čitaču. Navedenu mogućnost aktivirate istovremenim pritiskom tipaka “CTRL”+”F”. Upišete svoju šifru i vidjet ćete koja ste skupina i podskupine (ili samo pogledajte abecedno popis).

Zbog nemogućnosti organiziranja provedbe dijela razredbenog postupka koji se odnosi na provjeru motoričkih sposobnosti u zatvorenom prostoru, a u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, provjera će se provoditi na otvorenom prostoru, primjenom testa „Koraci u stranu“. Također s obzirom na nemogućnost korištenja svlačionica, pristupnici dolaze na testiranje u prikladnoj opremi za vježbanje.

Prije polaska na provjeru predispozicija (razredbeni postupak) provjerite jeste li ponijeli sve što Vam je potrebno:

Osobna iskaznica
Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (uplatnica)
Jeste li već obukli opremu za vježbanje (uobičajena za nastavu tjelesne kulture)
Gumica za kosu (da Vam kosa ne smeta prilikom kineziološke provjere)

Kandidat koji ima završenu osnovnu glazbenu i/ili plesnu/baletnu školu, presliku svjedodžbe o završenom školovanju će predati profesoru koji će biti zadužen za preuzimanje dokumentacije – pitati predstavnika koji je zadužen za vašu skupinu.

OVDJE MOŽETE PREUZETI POPIS PRISTUPNIKA PO SKUPINAMA

Raspored po skupinama za provjeru u Petrinji na dan 7. 7. 2020.