Nabava javnih govornih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Nabava javnih govornih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Sukladno čl. 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Na temelju članka 7. i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, pozivamo gospodarske subjekte na dostavu ponude u postupku nabave: javnih govornih usluga u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

Poziv i potrebu dokumentaciju možete preuzeti na niže navedenim poveznicama:

Poziv 1 str. 1
Poziv 1 str. 2
1 – Troškovnik (xlsx)
2 – Izjava o nekažnjavanju (docx)
3 – Tehnička specifikacija (docx)
4 – Ponudbeni list (docx)