ODLUKA O NAČINU ODRŽAVANJA NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AK. GOD. 2020./2021. ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

ODLUKA O NAČINU ODRŽAVANJA NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AK. GOD. 2020./2021. ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

Na temelju čl. 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov. 123/03, 198/03 – Uredba, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OiRUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17 – Uredba), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu (pročišćeni tekst od 1. ožujka 2016.) i čl. 25. Statuta Učiteljskog fakulteta (na snazi od 15. srpnja 2020.), na temelju Preporuka i smjernica za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj od 28. kolovoza 2020., točke 16. Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu od 31. kolovoza 2020. i Protokola za održavanje nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tijekom pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera od 14. rujna 2020., dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić donosi

ODLUKU O NAČINU ODRŽAVANJA NASTAVE U ZIMSKOM SEMESTRU AK. GOD. 2020./2021. ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-19

I.

Zbog epidemioloških okolnosti i mjera, sukladno studijskom programu i izvedbenom nastavnom planu, povećat će se razina primjene e-učenja na 20% izvođenja nastave na daljinu putem sustava MERLIN.

 

II.

Zbog epidemioloških okolnosti i mjera, sukladno studijskom programu, odnosno silabu  pojedinog predmeta i izvedbenom nastavnom planu, prilikom izvođenja nastave na klasični, kontaktni način, skraćuje se trajanje nastavnog sata za 30%, primjerice, sve skupine se dijele na dvije grupe (predavanja i seminari) što znači da dva sata predavanja u trajanju od 90 minuta skraćuje se na 45 minuta i može se održati u blok-satu s jednom grupom studenata u jednom tjednu, a s drugom grupom studenata u drugom tjednu.

III.

U slučajevima u kojima postoje uvjeti da se cijela nastava drži u prostranijim dvoranama, s osiguranom fizičkom distancom od najmanje 1,5 metar, ova Odluka se ne primjenjuje.

IV.

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2020. i vrijedi do opoziva.

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić