Protokol provedbe razredbenog postupka – jesenski rok!

Protokol provedbe razredbenog postupka – jesenski rok!

KLASA: 602-04/20-01/97
URBROJ: 251-378-01-20-02

PROTOKOL RAZREDBENOG ISPITA I UPISA U 1. GODINU STUDIJA NA UČITELJSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU U AK. GOD. 2020./2021.

Nastavno na Odluku o protokolu za izvođenje nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (KLASA: 602-04/20-01/20; URBROJ: 251-378-01/20/13), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dekan prof. dr. sc. Siniša Opić donosi sljedeći protokol razredbenog ispita (provjere predispozicija za razvoj sposobnosti):

 1. Provjera predispozicija za razvoj sposobnosti provodi se na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, SAVSKA CESTA 77, za sve pristupnike
  • u Zagrebu: 7. rujna 2020.
 2. Detaljne upute o postupcima provjere predispozicija pristupnici mogu pročitati na mrežnim stranicama Fakulteta: UPISI2020 – Upute za prijavu i vremenik provedbe provjere: https://www.ufzg.unizg.hr/2020/05/upisi2020-upute-za-prijavu-i-vremenik-provedbe-provjere/
 3. Detaljan raspored bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta u petak, 4. rujna 2020.
 4. Kako bi pristupili razredbenom ispitu pristupnici moraju zadovoljavati zdravstvene kriterije i ne smiju pokazivati znakove akutne respiratorne bolesti (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i sl.) te ne smiju biti pod zdravstvenim nadzorom (u samoizolaciji).
 5. Pristupnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ne smiju pristupiti provjeri predispozicija u gore navedenim terminima, već će za njih biti organizirana provjera predispozicija u dodatnom terminu! Ovi pristupnici dužni su se javiti elektroničkom porukom, najkasnije do ponedjeljka, 7. rujna 2020. do 8:00 na adresu e-pošte: referada[at]ufzg.hr.
 6. Pristupnici su obvezni doći pred Fakultet u 8:30, odnosno pola sata prije početka termina provjere predispozicija za razvoj sposobnosti sa zaštitnim maskama (najbolje jednokratnim medicinskim maskama, ali dopušta se nošenje i maski za lice i filtrirajućih polumaski, prema kategorizaciji HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf).
 7. Pristupnici su dužni ponijeti osobni dokument sa slikom (putovnicu ili osobnu iskaznicu).
 8. Pristupnici su dužni potpisati izjavu da nisu bili u kontaktu sa zaraženim osobama, nemaju simptome bolesti COVID-19 te da im nije izrečena mjera samoizolacije.
 9. Prije ulaska u prostorije Fakulteta na jasno označenim mjestima izmjerit će im se temperatura, te na osnovu toga odobriti ili odbiti ulazak u prostorije Fakulteta i pristupanje provjeri predispozicija.
 10. Pristupnicima kojima tjelesna temperatura prelazi 37,2°C bit će onemogućeno pristupanje provjeri predispozicija; za njih će biti organizirana provjera predispozicija u naknadnom terminu.
 11. Na vidljivo označenom mjestu, poštujući mjere socijalnog distanciranja (fizički razmak od 1,5 metra) pristupnici će pričekati poziv za ulazak u prostorije Fakulteta.
 12. Pri ulasku na/izlasku s Fakultet/a, te tijekom kretanja Fakultetom, potrebno je kretati se s razmakom od 1,5 metara od drugih osoba uz obvezno nošenje zaštitne maske.
 13. Pristupnici trebaju slijediti upute o kretanju na Fakultetu koje su postavljene na zidovima zgrade Fakulteta.
 14. Pristupnici su dužni pratiti upute nastavnika i zaposlenika zaduženih za provedbu razredbenog ispita, te u svakom trenutku voditi računa o osobnom zdravlju i zdravlju osoba koje ih okružuju.
 15. Upisi na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odvijaju se na lokaciji odabranog studijskog programa (Čakovec, Petrinja, Zagreb):
  • 18. rujna 2020. (petak)
 16. Pristupnici koji ostvare pravo na upis dobit će detaljne upute Studentske službe Fakulteta o terminu dolaska na upis i o važećim mjerama.

Protokol razredbenog ispita i upisa u 1. godinu (PDF)