PROTOKOL za održavanje nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u tijekom bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera

PROTOKOL za održavanje nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u tijekom bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera

Temeljne odrednice

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  nastojat će i dalje održavati kvalitetu studija u skladu s kriterijima propisanima za studijske programe u postupcima inicijalne akreditacije, odnosno reakreditacije. Svi akreditirani studijski programi izvodit će se prema sadržaju dopusnica.

Nastava na Fakultetu u pravilu se izvodi na klasični, kontaktni način, kao nastava uživo, uz prisutnost nastavnika i studenata na visokom učilištu, odnosno u drugim ustanovama i okružjima (gdje se izvodi praktična nastava), kad je tako predviđeno silabom, izvedbenim nastavnim planom ili informacijskim paketom, a iznimno kao nastava na daljinu kad je to propisano studijskim programom, silabom pojedinoga predmeta, izvedbenim nastavnim planom ili informacijskim paketom kad epidemiološke okolnosti i mjere to zahtijevaju.

 1. Zadovoljavanje zdravstvenih kriterija
 • Studenti, nastavnici, vanjski suradnici i druge osobe obvezni su dnevno mjeriti tjelesnu temperaturu.
 • S povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zaraze nije dopušteno raditi niti dolaziti u prostor Učiteljskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakultet).
 • U slučaju povišene temperature obvezni su telefonski javiti nadređenoj osobi i izabranom liječniku obiteljske medicine kao i u slučaju saznanja da određena osoba ima simptome bolesti COVID-19 ili je mogući prenositelj.
 • U slučaju da se tijekom nastave ili radnoga vremena pojave gore opisani simptomi, moraju odmah napustiti Fakultet po mogućnosti bez dodatnog kontakta.
 • Ulazak i izlazak u/iz zgradu/e Fakulteta
 • Potrebno je pri ulasku, izlasku i hodnicima zgrade osigurati protok što manjeg broja ljudi.
 • Na ulazu u zgradu UF-a nalaze se jasno označeni dozatori s dezinficijensom i uputama o korištenju istih. Svaka osoba pri ulasku u zgradu mora:
 • dezinficirati ruke
 • pravilno staviti masku na lice
 • bez zaustavljanja otići do predavaonice u kojoj se odvija nastavni proces koristeći isključivo stubište, a ne dizalo.
 • Studenti, nastavnici, i drugi zaposlenici visokih učilišta te druge osobe u svim zatvorenim prostorima visokih učilišta trebaju nositi maske ili druga pokrivala za usta i nos (maska cijelo vrijeme pokriva usta i nos), osim u iznimnim situacijama, kada nošenje maski narušava nastavni proces.
 • Studenti prilikom odlaska iz zgrade moraju sve svoje stvari odnijeti sa sobom ili ih baciti u smeće.
 • Strankama, posjetiteljima i drugim osobama se prilikom ulaska u zgradu beskontaktno mjeri tjelesna temperatura.
 • Dostavu za potrebe Fakulteta preuzimaju ovlašteni zaposlenici na ulaznim vratima.
 • Grupiranje studenata prije i nakon ulaska u zgradu UF-a nije dopušteno, tj. izvan zgrade Fakulteta i unutar nje obavezno je držanje fizičkog razmaka od 1,5 metara od drugih osoba.

Za vrijeme boravka u zgradi UF-a studenti mogu koristiti isključivo označene sanitarne čvorove, u koje ulaze jedan po jedan. Prije i nakon uporabe sanitarnog čvora obavezna je dezinfekcija ruku.

 

2. Ulazak i izlazak u/iz zgradu/e Fakulteta

 • Potrebno je pri ulasku, izlasku i hodnicima zgrade osigurati protok što manjeg broja ljudi.
 • Na ulazu u zgradu UF-a nalaze se jasno označeni dozatori s dezinficijensom i uputama o korištenju istih. Svaka osoba pri ulasku u zgradu mora:
 • dezinficirati ruke
 • pravilno staviti masku na lice
 • bez zaustavljanja otići do predavaonice u kojoj se odvija nastavni proces koristeći isključivo stubište, a ne dizalo.
 • Studenti, nastavnici, i drugi zaposlenici visokih učilišta te druge osobe u svim zatvorenim prostorima visokih učilišta trebaju nositi maske ili druga pokrivala za usta i nos (maska cijelo vrijeme pokriva usta i nos), osim u iznimnim situacijama, kada nošenje maski narušava nastavni proces.
 • Studenti prilikom odlaska iz zgrade moraju sve svoje stvari odnijeti sa sobom ili ih baciti u smeće.
 • Strankama, posjetiteljima i drugim osobama se prilikom ulaska u zgradu beskontaktno mjeri tjelesna temperatura.
 • Dostavu za potrebe Fakulteta preuzimaju ovlašteni zaposlenici na ulaznim vratima.
 • Grupiranje studenata prije i nakon ulaska u zgradu UF-a nije dopušteno, tj. izvan zgrade Fakulteta i unutar nje obavezno je držanje fizičkog razmaka od 1,5 metara od drugih osoba.

Za vrijeme boravka u zgradi UF-a studenti mogu koristiti isključivo označene sanitarne čvorove, u koje ulaze jedan po jedan. Prije i nakon uporabe sanitarnog čvora obavezna je dezinfekcija ruku.

 

3. Ulazak u predavaonicu

 • Pri ulasku u predavaonicu, u prostoriji mora biti prisutan nastavnik koji će studente usmjeriti prema njihovim radnim mjestima (paziti na udaljenost među studentima).
 • Studenti u predavaonicu ulaze jedan po jedan (pri ulasku ponovno dezinficiraju ruke), i to tako da prvi student koji uđe zauzima najudaljenije označeno mjesto u prostoriji, gledajući od vrata, i tako po redu.

 

4. Boravak na Fakultetu potrebno je organizirati na sljedeći način:

 • Prostor (amfiteatar, dvorana, predavaonica) u kojem se boravi (održava nastava, ispiti i sl.) treba biti što veći i prozračen, te u istom prostoru, ovisno o veličini površine, može boraviti određeni broj osoba uz međusobni razmak od najmanje 1,5 metara
 • Svaka skupina studenata boravi u jednom prostoru.
 • Mjesta za rad moraju biti razmaknuta tako da su studenti / nastavnici međusobno udaljeni najmanje 1,5 metara, i to svaki student uvijek na istome mjestu.
 • Ako studenti mijenjaju mjesto za rad, ono se mora prebrisati sredstvom za dezinfekciju prije dolaska sljedećega studenta.
 • Svaki student mora oprane ruke dezinficirati prije nego što pristupi mjestu za rad (prije ulaska u prostor).
 • Izbjegavati ulazak drugih osoba (primjerice radi čišćenja ili popravka) u prostoriju dok u njoj borave studenti.
 • u jednom trenutku s istom skupinom studenata može biti samo jedan nastavnik

 

5. Izlazak studenata iz predavaonice

 • Po završetku nastave, studenti izlaze iz prostorije jedan po jedan, poštujući fizičku distancu od 1,5 metara od drugih osoba. Posljednji iz prostorije izlazi nastavnik.
 • Po izlasku iz predavaonice, studenti moraju izaći iz zgrade UF-a i boraviti izvan nje, do termina sljedećeg predavanja/seminara/vježbi.
 • Zadržavanje na hodnicima i u studentskim prostorijama Fakulteta nije dopušteno.

 

6. Čišćenje i odražavanje prostorija

U svakoj prostoriji u kojoj se održava nastava obavezno je prije dolaska nove grupe studenata:

 • dezinficirati sve radne plohe i objekte koji se dodiruju rukama, npr. kvake, drške, tipkovnice i sl., komercijalnom dezinfekcijskom otopinom ili 70% etanolom
 • oprati pod
 • izbjegavati korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja.

 

7. Pojačana osobna higijena

Svi studenti, nastavnici i drugi zaposlenici Fakulteta te druge osobe koje borave na Fakultetu trebaju:

 • izbjegavati dodirivanje rukom usta, nosa, očiju i lica
 • redovito i pravilno prati ruke ili rabiti dezinficijens prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja zahoda, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo.
 • ruke uvijek treba prati tekućom vodom i sapunom
 • pri pranju ruku treba se pridržavati naputaka/uputa za pravilno pranje ruku – poveznica: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf
 • nakon pranja sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu uporabu, koji nakon korištenja treba baciti u koš za otpad s poklopcem
 • pri kašljanju i kihanju prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom, koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke
 • pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba
 • treba izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.

 

8. Visokorizični studenti, nastavnici i drugi zaposlenici Fakulteta

 

S obzirom na to da se rizik od zaraze koronavirusom za studente, nastavnike i druge zaposlenike Fakulteta nije do sada pokazao većim od rizika od zaraze na bilo kojem drugom radnom mjestu ili u zajednici, smatra se da samo osobe koje su u visokorizičnoj skupini ne smiju boraviti na Fakultetu.

Za svaku takvu osobu (student, nastavnik i drugi zaposlenik Fakulteta) ili osobu koja dijeli kućanstvo s osobom iz visokorizične skupine, potrebno je pojedinačno razmotriti slučaj, uzimajući u obzir aktualnu epidemiološku situaciju te osigurati potrebne zaštitne mjere, uključujući i nastavu na daljinu.

Pripadanje visokorizičnoj skupini dokazuje se potvrdom izabranog liječnika obiteljske medicine.

U kućanstvu gdje boravi visokorizična osoba, preporučuje se primijeniti načela samoizolacije.

 

Svi studenti, zaposlenici i izvoditelji nastave moraju biti upoznati s ovim Protokolom te su ga se dužni pridržavati.

 

Ovaj Protokol objavljuje se na oglasnim pločama Fakulteta i fakultetskih odsjeka, na web stranici Fakulteta, na svim ulazima u zgrade Fakulteta u kojima se odvija nastava na koju se ovaj Protokol odnosi.

 

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić