Izbori za nadopunu članova u Studentskom zboru Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izbori za nadopunu članova u Studentskom zboru Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dekan Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Siniša Opić raspisuje Izbore za nadopunu članova u Studentskom zboru Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pravo na prijavu imaju svi redoviti i izvanredni studenti koji studiraju na integriranom preddiplomskom i diplomskom, preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Izbori će se održati 4. i 5. studenoga na sva tri lokacijska odsjeka Fakulteta (Odsjek u Petrinji, Odsjek u Čakovcu te Središnjica u Zagrebu).

Skenirani kandidacijski obrazac (u prilogu) potrebno je ispuniti i dostaviti u pisarnicu Učiteljskoga fakulteta – Središnjica u Zagrebu putem elektroničke pošte na e-mail adresu: urudzbeni.zg@ufzg.hr. Uz ovaj obrazac, kandidat je dužan priložiti i presliku indeksa ili druge odgovarajuće studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne postoje zapreke iz članka 6. stavka 2. PRAVILNIKA O IZBORIMA ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, ili odgovarajuću potvrdu sastavnice o tome.

Nakon objave privremenih rezultata izbora, rok za prigovore bit će 8 dana. Izborno povjerenstvo će provjeriti ispravnost zaprimljenih kandidacijskih obrazaca. Kandidati koji imaju nepotpunu prijavu podnijet će prigovor Povjerenstvu za prigovore. Članova Povjerenstava nalaze se u prilogu.

Rok za slanje kandidacijskih obrazaca je 25. listopada.

Kandidacijski obrazac – nadopuna članova 2020.

Odluka o imenovanju Povjerenstva radi odlučivanja o prigovorima protiv odluka Izbornog povjerenstva za provođenje nadopune izbora za Studentski zbor UFZG

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provođenje nadopune izbora za Studentski zbor UFZG