Upute za studente u razdoblju pandemije bolesti COVID-19

Upute za studente u razdoblju pandemije bolesti COVID-19

Upute za studente u razdoblju pandemije bolesti COVID-19

 1. Zadovoljavanje zdravstvenih kriterija
 • Studenti su obvezni dnevno mjeriti tjelesnu temperaturu (potpisana izjava).
 • S povišenom tjelesnom temperaturom, dišnim i/ili drugim simptomima zaraze nije dopušteno dolaziti u prostor Učiteljskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Fakultet).
 • U slučaju da se tijekom nastave ili radnoga vremena pojave gore opisani simptomi, moraju odmah napustiti Fakultet, po mogućnosti bez dodatnog kontakta.
 • U slučaju povišene temperature, obvezni su se telefonski javiti izabranom liječniku obiteljske medicine kao i u slučaju saznanja da određena osoba ima simptome bolesti COVID-19 ili nekog drugog virusa, potrebno je ishoditi ispričnicu ili rješenje o samoizolaciji.
 • Studentima koji dostave gore navedenu potvrdu bit će opravdani izostanci u vremenskom periodu koji je naznačen na samoj potvrdi, odnosno Rješenju o samoizolaciji.
 1. Studenti kojima je izrečena mjera samoizolacije
 • Studenti kojima je izrečena mjera samoizolacije (pozitivan test ili kontakt s pozitivnom osobom), dužni su dostaviti potvrdu liječnika obiteljske medicine na e-adresu covid.ispricnice@ufzg.hr te obavezno svakom profesoru kod kojeg imaju nastavu za vrijeme trajanja samoizolacije (adrese dostupne na webu Fakulteta).
 • Studentima koji dostave gore navedenu potvrdu, izostanci s nastave bit će opravdani u vremenskom periodu koji je naznačen na samoj ispričnici/rješenju.
 1. Studenti koji imaju potvrdu liječnika o beskontaktnoj nastavi
 • Studenti koji imaju potvrdu liječnika obiteljske medicine da ne smiju prisustvovati kontaktnoj nastavi, trebaju je dostaviti pročelnicima Odsjeka.
 • Studenti koji studiraju na Odsjeku za učiteljski studij potvrde trebaju slati na e-adresu adresu: dunja.pavlicevic-franic@ufzg.hr
 • Studenti koji studiraju na Odsjeku za rani i predškolski odgoj na e-adresu: vatroslav.horvat@ufzg.hr
 1. Studenti kojima je potvrđena zaraza Covid-19
  • Epidemiolozima kao kontakt trebaju navesti koordinatoricu za Covid-19: dr. sc. Nevenka Maras, 091 217 4010, nevenka.maras@ufzg.hr
  • Po saznanju o Covid-19 pozitivnom studentu, koordinatorica za Covid-19 informira pročelnike odsjeka i oni, sukladno uputama epidemiologa, postupaju u skladu s dobivenim informacijama.
  • Ako je studentu potvrđena zaraza virusom Covid-19, cijela skupina ide u samoizolaciju.
  • Studenti koji nemaju razvijene simptome bolesti, a imaju izrečenu mjeru samoizolacije, dužni su ih se pridržavati, a njihovi kontakti se ne izoliraju.