Konačni rezultati Izbora za nadopunu članova u Studentskom zboru 2020.

Konačni rezultati Izbora za nadopunu članova u Studentskom zboru 2020.

Konačni rezultate Izbora za nadopunu članova u Studentskom zboru 2020. U Zbor ulazi prvih sedmero kandidata:

  1. Marta Jagečić
  2. Manuel Lončar
  3. Dora Bilandžija
  4. Iva Drinovac
  5. Petra Crnički
  6. Karla Reberski
  7. Nina Franulović