Privremeni rezultati izbora za nadopunu članova u Studentskom zboru

Privremeni rezultati izbora za nadopunu članova u Studentskom zboru

Privremeni rezultati izbora za nadopunu članova u Studentskom zboru Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održanih u srijedu, 4. studenoga 2020. i u četvrtak, 5. studenoga 2020.

 

BR. IME I PREZIME KANDIDATA GODINA VRSTA GODINA BROJ GLASOVA
R. ROĐENJA STUDIJA STUDIJA
8 MARTA JAGEČIĆ 1996 US 4 101
9 MANUEL LONČAR 1997 US 4 85
1 DORA BILANDŽIJA 1999 US 3 75
5 IVA DRINOVAC 1996 DRPOO 2 75
3 PETRA CRNIČKI 1999 US 3 70
14 KARLA REBERSKI 1999 US 3 66
6 NINA FRANULOVIĆ 1998 US 4 64
2 MARIJA BREKALO 1999 US 3 57
12 NIKOLINA MARIĆ 1999  RPOO 3 53
10 MONIKA KRAJAČIĆ 1997  DRPOO 2 49
7 VIKTORIJA HRUSTIĆ 1999 US 3 48
15 VALENTINA STRAPAJEVIĆ 1998 OS 2 48
13 MARTA RADONIĆ 1996 US 5 47
4 VIKTORIJA DARDIĆ 1997 US 5 45
11 MATEA MAČEČEVIĆ 1994 RPOO 2 25

 

Predsjednica povjerenstva,

doc. dr. sc. Višnja Rajić