Potpisan Protokol o suradnji Centra za istraživanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Potpisan Protokol o suradnji Centra za istraživanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Jučer je potpisan Protokol o suradnji Centra za istraživanje ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za odgoj i obrazovanje.

Dekan Učiteljskog fakulteta

prof.dr.sc. Siniša Opić