Natječaj – doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti

Natječaj – doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UČITELJSKI FAKULTET
Zagreb, Savska cesta 77

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS PRISTUPNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVNE ZNANOSTI u području 8.0 INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI POLJE 8.05 OBRAZOVNE ZNANOSTI u akademskoj godini 2021./2022., s početkom nastave u zimskom semestru

 1. UVJETI UPISA NA STUDIJ
 2. Na poslijediplomski doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:

  1. integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij iz područja primarnog obrazovanja
  2. diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  3. sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja iz drugih područja znanosti
  4. diplomski studij na nastavničkom fakultetu prema ranijim programima koji je izjednačen s akademskim zvanjima stečenim prema novom studijskom programu.

  Ovaj je poslijediplomski doktorski studij otvoren također i za upis svih drugih stručnjaka koji su završili nenastavničke fakultete, ali su nakon studija stekli kompetencije za neposredan odgojno-obrazovni rad u nastavi (program 60 ECTS-a ili s tim izjednačeni programi).
  Pristupnici koji nisu završili diplomske studije iz polja obrazovnih znanosti mogu se upisati na doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti uz uvjet prethodnog polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis na doktorski studij usporedit će studijske programe pristupnika i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.
  Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnom poslijediplomskom studiju povjerenstvo za upis na doktorski studij može priznati dio obveza na ovom doktorskom studiju sukladno Pravilniku o doktorskim studijima na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

  Na sve pristupnike odnose se i sljedeći dodatni uvjeti za upis na doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti:

  • studij završen s najnižom prosječnom ocjenom 3,5 ili ima 2 preporuke sveučilišnih profesora;
  • služi se jednim svjetskim jezikom na razini mogućnosti korištenja relevantnom literaturom (razina B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike).
  • motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor s kandidatom uz izrađen i usmeno prezentiran prednacrt istraživanja).

  Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će kandidati s obzirom:

  • na objavljene znanstvene radove iz polja obrazovnih ili srodnih znanosti
  • na radno iskustvo na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti ili srodnih područja uz potvrdu voditelja projekta.

  Broj slobodnih mjesta: 20

  Trošak studija po doktorandu je 11.000,00 kuna po semestru.
  Školarina studija ne uključuje troškove tiskanja diplome i dopunske isprave.

  Trajanje studija: tri godine (šest semestara)

  Akademski stupanj koji se stječe po završetku doktorskog studija: Dr. sc.

 3. DETALJNI OPIS STUDIJA I OBRAZAC ZA PRIJAVU nalazi se na web stranici Fakulteta
 4. Prijave za upis podnose se na adresu: Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom: Prijava na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti
  Rok za podnošenje prijava je do 30. rujna 2021. godine, odnosno do popunjenja raspoloživih mjesta.
  Sve ostale obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti putem elektroničke pošte: majda.rijavec[at]ufzg.hr; marko.badric[at]ufzg.hr; doktorskicooz[at]ufzg.hr ili telefonom (040) 370 001.

 5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
 6. Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • kratki životopis s popisom objavljenih znanstvenih i stručnih radova
  • domovnicu ili dokaz o državljanstvu za strane državljane (original ili elektronički zapis sa stranice e-građani)
  • izvadak iz matice rođenih (original ili elektronički zapis sa stranice e-građani)
  • diploma o završenom studiju, ili ovjerena preslika diplome, ili uvjerenje o završenom studiju
  • potvrdnica o prosjeku ocjena
  • dvije pisane preporuke sveučilišnih profesora (za osobe koje imaju prosjek ocjena manji od 3,5)
  • rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za strane državljane)
  • odluka ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija obavezno se navodi OIB ustanove)
  • nastavni plan i program prethodno završenog studija (za pristupnike koji nisu završili prethodni studij iz polja obrazovnih znanosti, ili koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnom poslijediplomskom studiju)
  • popis objavljenih radova te konkretne radove (separati, knjige i sl.)
  • prednacrt istraživanja
  • te ostalu dokumentaciju koja će im osigurati ostvarivanje bodova za upis na studij (vidjeti prilog Model bodovanja pristupnika za doktorski studij na UFZG)