Naziv doktorskoga studija: Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti
Znanstveno područje: Interdisciplinarna područja znanosti

Voditelj doktorskoga studija: izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, E-MAIL
Zamjenica voditelja doktorskog studija: prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, E-MAIL
Voditeljica Ureda za poslijediplomske studije i doktorat: Tamara Kancijan, mag. prim. educ., E-MAIL”, tel. 040 / 370 001, mobitel: 099 2174 473

O doktorskom studiju:
Program studiranja na Učiteljskom fakultetu interdisciplinaran je u znanstvenom i umjetničkom smislu. Naime, programi integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija za učitelje primarnoga obrazovanja te program sveučilišnoga studija za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama (model 3+2) sastavljeni su od kolegija koji pripadaju u različita znanstvena (društvene, humanističke i prirodne znanosti) te umjetnička (glazbena, likovna, dramska, scenska…) područja i polja, i zato su akreditirani u polje 8.05 OBRAZOVNE ZNANOSTI. Slično je i s ostalim programima studiranja na nastavničkim fakultetima. Zato je i ovaj doktorski studij prijavljen za akreditaciju u Interdisciplinarna područja znanosti (Obrazovne znanosti).

Predviđeno je standardno trajanje poslijediplomskoga doktorskoga program od tri godine odnosno šest semestara i ukupno opterećenje od 180 ECTS-a. Prvi i drugi semestar planirani su kao zajednički program, a od trećega do šestoga semestra kao individualizirani program za svakoga doktoranda. Metodološko-epistemološke kompetencije stječu se u prvim dvama semestrima s trima kolegijima (Metodologija istraživanja u obrazovnim znanostima, Kvalitativna istraživanja u obrazovnim znanostima i Kvantitativna istraživanja u obrazovnim znanostima). U drugom semestru studenti imaju dva obvezna kolegija (Teorije odgoja i škole i Istraživanja i razvoj odgojno-obrazovnih kurikuluma), a između ostala dva ponuđena obvezna kolegija (Psihologija cjeloživotnog razvoja i Teorijsko i empirijsko utemeljenje istraživanja u kineziološkoj edukaciji), odabiru jedan ovisno o istraživačkom području.

U trećem semestru doktorandi biraju pet kolegija iz užega istraživačkoga područja (obrazovne znanosti i ponuđene liste izbornih kolegija). Program trećega semestra posvećen je užem istraživačkom interesu doktoranada, a četvrti, peti i šesti semestar individualnom radu savjetnika i mentora sa svakim studentom na izradi nacrta istraživanja, provedbi istraživanja te pisanju doktorskoga rada.

Trajanje studija: 3 godine
Uvjeti za upis:
Pravo prijave na studij imaju pristupnici koji su prethodno završili:

  • integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij iz područja primarnoga obrazovanja
  • diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  • sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja iz drugih znanstvenih područja
  • diplomski studij na nastavničkom fakultetu prema ranijim programima koji je izjednačen s akademskim zvanjima stečenima prema novom studijskom programu.

Ovaj je poslijediplomski doktorski studij otvoren i za sve druge stručnjake koji su završili nenastavničke fakultete, ali su nakon studija stekli licenciju za organiziranje nastave u osnovnim i srednjim školama te cjeloživotnom obrazovanju mladih i odraslih stjecanjem dodatnih pedagoških kompetencija za rad u školi i odgoju (program 60 ECTS-a ili s tim izjednačeni programi).

  • imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 ili dvije preporuke sveučilišnih profesora
  • aktivno se služe engleskim jezikom u govoru i pismu.

Cijena studija (po semestru): 11.000,00 kn / 1 459.95 EUR (tečaj konverzije: 7.53450)