Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada

Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („NN“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14; 60/15; 131/17), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, broj: 01-723/1-2005 i čl. 25. Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te čl. 2. Pravilnika o poticanju znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi

 O D L U K U

o raspisu Natječaja za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada.

I

Odlučeno je da se raspisuje Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu za 2021. godinu (u daljem tekstu Natječaj), sukladno odredbama Pravilnika o poticanju znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Propozicije Natječaja su kako slijedi:

 1. Na Natječaj se može javiti svaki zaposlenik ili zaposlenica Fakulteta u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, suradničkom ili nastavnom zvanju i radnom mjestu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena.
 1. Za prijavu je potrebno popuniti Obrazac 1. prijava na Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada koji je u prilogu i sastavni je dio ovog natječaja. Popunjeni obrazac treba uputiti e-mailom u obliku skenirane i potpisane inačice te MS Word inačice na iro@ufzg.hr, najkasnije do srijede, 24.03.2021. godine. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta na dan stupanja na snagu ove Odluke.
 1. Ako se u Obrascu navodi prijava znanstveno-istraživačkog projekta, prijavi je potrebno priložiti dokaz pozitivne ocjene barem u prvom krugu vrednovanja projekta (npr. ispis iz sustava Hrvatske zaklade za znanost iz kojeg je vidljivo da je projekt prošao prvi krug vrednovanja).
 1. Imenuje se Natječajno povjerenstvo u sastavu:
  • prof. dr. sc. Majda Rijavec
  • prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić
  • izv. prof. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač
  • izv. prof. art. Stjepko Rupčić
  • doc. dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben
  • doc. dr. sc. Alena Letina
  • doc. dr. sc. Tin Perkov, predsjednik Povjerenstva.

Povjerenstvo će objaviti rezultate natječaja najkasnije 15 (petnaest) dana od isteka roka prijave.

 1. Povjerenstvo neće razmatrati radove koji nisu navedeni u Obrascu, niti će dodijeliti sredstva zaposlenicima Fakulteta koji se ne prijave na Natječaj. Zajednički rad može prijaviti svaki suautor.
 1. Ukupan iznos sredstava predviđenih za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada u 2021. godini je 100.000,00 kn (stotisuća).

II.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 9. ožujka 2021. te od tog datuma počinju teći rokovi iz t. I. ad. 2. i ad. 4.

U prilogu i sastavni dio ove Odluke je i Obrazac 1. prijava na Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2021.

Obrazac-1.-prijava-na-natjecaj-za-poticanje-znanstvenog-i-umjetnickog-rada 2021

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić