Obavijest o preuzimanju diploma diplomskog RPOO

Obavijest o preuzimanju diploma diplomskog RPOO

S obzirom na epidemiološu situaciju i nemogućnost organiziranja promocije, studenti koji su diplomirali na diplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do kraja kalendarske godine 2019., odnosno 31. 12. 2019., mogu preuzeti svoje diplome u studentskoj službi u Zagrebu, Savska cesta 77.

Diplome je moguće preuzeti u iduća dva tjedna (21. 4. 2021. – 7. 5. 2021.).

Promocija za sve studente koji su diplomirali na Učiteljskom fakultetu (neovisno o tome jesu li već preuzeli diplome) biti će održana kada budu moguća okupljanja većeg broja osoba s obzirom na mjere HZJZ.