Konačna rang lista kandidata za izvanredni diplomski RPOO 2021./2022. s predsemestrom u 2020./2021.

Konačna rang lista kandidata za izvanredni diplomski RPOO 2021./2022. s predsemestrom u 2020./2021.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje konačnu rang listu pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022. s predsemestrom u akademskoj godini 2020./2021.

Rang listu možete preuzeti OVDJE.

Upisi će biti:  26. 5. 2021. (srijeda)  od 08:30 do 10:00 sati i od 12:00 do 13:30 sati

27. 5. 2021.(četvrtak) od 12:00 do 13:30 sati I od 15:00 do 18:00 sati.

Za upis se obvezno prilažu:

  1. Izvorni dokumenti: domovnica, rodni list ( mogu biti starijeg datuma ili iz e-građanin), diploma, dopunska isprava (preslike, orinal na uvid)
  2. Indeks, tri fotografije (4 cm x 6 cm), matični, prijavni i upisni list, obrazac za iksicu
  3. Umjesto potvrde o prebivalištu – fotokopija osobne iskaznice
  4. Potvrda o uplaćenim troškovima razlikovnih ispita – 450,00kn po ispitu ( u zadnjem stupcu rang liste piše broj Vaših razlikovnih ispita) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639
  5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00kn ( odnosno 200,00 kn ukoliko već imate iksicu Učiteljskog fakulteta) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.