Poziv na promociju – Odsjek u Čakovcu

Poziv na promociju – Odsjek u Čakovcu

Obzirom na nove epidemiološke mjere obavještavamo vas da će se u petak, 11. lipnja 2021. održati tri promocije za studente Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – Učiteljski studij i Preddiplomskog sveučilišnog studija – Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, koji su diplomirali u vremenu od 5. veljače 2020. do 24. travnja 2021. Promocije će se održati s početkom u 9:30 sati, u 11:00 sati i u 12:30 sati.

  1. Kandidati koji su pozvani u 9:30 sati trebaju doći u dvorište Odsjeka u 8:45 sati.
  2. Kandidati koji su pozvani u 11:00 sati trebaju doći u dvorište Odsjeka u 10:15 sati.
  3. Kandidati koji su pozvani u 12:30 sati trebaju doći u dvorište dvorišta u 11:45 sati.

Molimo sve kandidate, kao i njihovu pratnju, da sa sobom ponesu masku i da se pridržavaju epidemioloških mjera.

POPISI KANDIDATA