Obavijest o upisu na diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022. i konačna rang lista pristupnika

Obavijest o upisu na diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2021./2022. i konačna rang lista pristupnika

Konačna rang lista za izvanredni studij DRPOO – Zagreb, ak. god. 2021./2022. – PDF

Konačna rang lista za redoviti studij DRPOO – Zagreb, ak. god. 2021./2022. – PDF

 

RASPORED I OBAVIJEST O UPISU U 1. GODINU REDOVITOG I IZVANREDNOG DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Obzirom na epidemiološku situaciju upisi na Učiteljski fakultet biti će organizirani prema unaprijed utvrđenom rasporedu.

Molimo kandidate da pristupe upisu točno prema rasporedu, te da pri dolasku i boravku u prostorijama fakulteta pridržavaju svih epidemioloških mjera.

 

Obvezno je nošenje medicinske maske koja pokriva usta i nos

Molimo da ponesete vlastite kemijske olovke i jedan crni flomaster

Držanje socijalne distance prilikom ulaska, boravka, te izlaska s Fakulteta

Molimo kandidate da prije dolaska na fakultet izmjere temperature, te ukoliko imaju povišenu da nas konaktiraju na mail: katarina.kokanovic[at]ufzg.hr

 

KANDIDATI UPISU PRISTUPAJU OSOBNO ILI PO OPUNOMOĆENIKU (punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika).

 

Kandidati koji imaju temperaturu ili su im propisane mjere samoizolacije ne pristupaju fizički upisu, već se trebaju javiti na sljedeću e-mail adresu:

Za Zagreb: katarina.kokanovic@ufzg.hr

 

UPIS REDOVITIH STUDENATA JE U SRIJEDU 29.09.2021. U 11.00 SATI – SOBA BROJ 13 (AULA)

UPIS IZVANREDNIH STUDENATA JE U SRIJEDU 29.09.2021. U 16.30 SATI – SOBA BROJ 13 (AULA)

 

 

 

Za upis se obavezno prilažu sljedeći dokumenti:

 

  • Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak (domovnica, rodni list, diploma ili potvrda o završetku studija, dopunska isprava ili prijepis ocjena; ukoliko su dokumenti predani kao natječajna dokumentacija, ne treba ih ponovno nositi)
  • Fotokopija osobne iskaznice
  • Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 9.200,00 kn (samo za izvanredne studente) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639 – moguće je uplatiti na dvije rate, pri upisu 4.600,00 kn
  • Potvrda o uplati troškova stručno-pedagoške prakse u iznosu od 1.000,00 kn (samo za izvanredne studente) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639
  • Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 kn (i za redovite i za izvanredne studente) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639
  • Dvije fotografije (dimenzije 4×6)

 

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.