Javno otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda

Na današnji dan povjerenstvo je izvršilo javno otvaranje ponuda za izradu projektne dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu zgrade od potresa, Savska cesta 77 u Zagebu.

Pristiglo je pet ponuda te slijedi pregled i ocjena ponuda prije donošenja odluke.