Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu, akademska godina 2021./2022., drugi krug

Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu, akademska godina 2021./2022., drugi krug

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) u ak. god. 2021./2022.

Sve informacije vezane za Natječaj dostupne su na web stranici Sveučilišta u Zagrebu: 2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata – Erasmus+ stručna praksa, akademska godina 2021./2022. (unizg.hr).

Dokumentacija se dostavlja Ects koordinatorici Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Jeleni Parizoska, isključivo elektroničkim putem, na e-mail: ects-koordinator@ufzg.hr.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije Ects koordinatorici Učiteljskog fakulteta je ponedjeljak, 25.04.2022. do podneva, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja).

Za sva eventualna pitanja, obratite se Ects koordinatorici Učiteljskog fakulteta doc. dr. sc. Jeleni Parizoska (na ects-koordinator@ufzg.hr).