Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. godini (drugi krug)

Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. godini (drugi krug)

Objavljen je 2. krug Natječaja za akademsku mobilnost u 2022. godini.

Odluku Sveučilišta o raspisu Natječaja, tekst Natječaja te Odluku dekana o načinu prijave i kriterijima odabira možete preuzeti u nastavku.

SVEUČILIŠTE – ODLUKA O RASPISU PRVOG KRUGA NATJEČAJA – PDF

SVEUČILIŠTE – NATJEČAJ ZA AKADEMSKU MOBILNOST U 2022. (DRUGI KRUG) – PDF

Postupak prijave na Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. godini (drugi krug) – PDF

Postupak prijave na Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. godini (drugi krug), potpis, ovjera – PDF

Tekst Natječaja i popis prijavne dokumentacije dostupni su na web stranici Sveučilišta: Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. godini (drugi krug)

Za sva pitanja obratite se Uredu za znanost i međunarodnu suradnju: iro@ufzg.hr