Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij – Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici

Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij – Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici

PRODUŽUJE SE ROK PRIJAVA DO 3. VELJAČE 2023.


Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, raspisuje Natječaj za upis pristupnika na poslijediplomski specijalistički studij Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici u području društvenih znanosti u akademskoj godini 2022./2023., s početkom nastave u zimskom semestru.

1. Uvjeti upisa na studij
Na poslijediplomski specijalistički studij Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili dodiplomski ili diplomski studij socijalnog rada, medicine, psihologije, edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, teologije, sociologije, pedagogije, učiteljskog fakulteta, studija za kriminalistiku i drugih studija društvenih ili humanističkih znanosti s 300 ili više ECTS bodova, uz radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine.

2. Broj slobodnih mjesta: 25

3. Školarina: trošak studija po osobi je 12.500,00 kuna po semestru.
Školarina studija ne uključuje troškove tiskanja diplome i dopunske isprave.

4. Trajanje studija: tri semestra/predavanja i završni ispit s ukupnim opterećenjem od 90 ECTS bodova uz izradu, ocjenu i obranu završnog specijalističkog rada u trećem semestru.

5. Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Sveučilišni specijalist savjetnik obitelji, djece i mladih

6. Potrebna dokumentacija za prijavu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • Kratki životopis (narativni ili u Europass obliku)
  • Domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane (fotokopija ili elektronički zapis sa stanice e-građani)
  • Izvadak iz matice rođenih (fotokopija ili elektronički zapis sa stanice e-građani)
  • Diploma o završenom studiju, ili ovjerena preslika diplome, ili uvjerenje o završenom studiju
  • Potvrdnica o prijepisu ocjena
  • Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (za strane državljane)
  • Motivacijsko pismo u kojem objašnjava svoje razloge za prijavljivanje na ovaj studij i svoja očekivanja od studija

Prijavnica (možete je preuzeti ovdje) s prilozima zaprima se do 15. rujna 2022. 3. veljače 2023., odnosno do popunjenja kvote. Dokumentacija se dostavlja na adresu: Učiteljski fakultet u Zagrebu, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na poslijediplomski specijalistički studij Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici“.

Detaljni opis studija i programa možete preuzeti ovdje.

Sve ostale obavijesti vezane o studiju i programu mogu se dobiti putem elektroničke pošte: , mobitel: 091/7994761 ili , telefon: (040) 370 001 ili mobitel: 099/2174473

Tekst Natječaja (PDF) možete preuzeti ovdje – Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici