Međunarodne posjete Učiteljskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu

Međunarodne posjete Učiteljskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu

Posjeta Učiteljskom fakultetu prof. dr. sc. Slobodana Sadžakova sa Sveučilišta u Novom Sadu i prof. dr. sc. Dejana Doneva sa Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Sj. Makedonija

U sklopu CEEPUS razmjene na Učiteljskom su fakultetu boravili:

  • od 4. do 8. travnja 2022. godine prof. dr. sc. Slobodan Sadžakov s Pedagoškog fakulteta u Somboru, Sveučilište u Novom Sadu;
  • od 9. do 14. svibnja 2022. godine prof. dr. sc. Dejan Donev s Filozofskog fakulteta Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skopju, Sj. Makedonija.

Oba su profesora boravila na Fakultetu kao gosti izv. prof. dr. sc. Tomislava Krznara, predstojnika Katedre za filozofiju i sociologiju i pročelnika Odsjeka za predškolski odgoj te su u sklopu razmjene održali nastavu na kolegijima prof. Krznara i realizirali susrete s predstavnicima Učiteljskoga fakulteta. (http://fzf.ukim.edu.mk/en/dejan-donev-phd/; http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/home/2021-12-06-09-21-15/13-2021-11-25-10-55-42/42-2021-12-06-11-50-24).

 

 

Posjeta Učiteljskom fakultetu dekana Fakulteta stranih jezika Sveučilišta društvenih znanosti iz Ankare prof. dr. sc. İsmaila Çakira 

U sklopu Erasmus+ (KA 107) razmjene na Učiteljskom je fakultetu u tjednu 9.-13. svibnja boravio dekan Fakulteta stranih jezika Sveučilišta društvenih znanosti iz Ankare prof. dr. sc. İsmail Çakir kao gost izv. prof. dr. sc. Ivane Cindrić, predstojnice Katedre za obrazovanje učitelja engleskog jezika.

Dekan Çakir je u sklopu boravka na Učiteljskom fakultetu održao nastavu na kolegijima nastavnika Katedre za obrazovanje učitelja engleskog jezika te se susreo s dekanom prof. dr. sc. Sinišom Opićem i održao webinar o obrazovnom sustavu u Republici Turskoj.

 

 

Posjeta Učiteljskom fakultetu izv. prof. dr. sc. Fatbardhe Osmanage, prodekanice Fakulteta obrazovnih znanosti Sveučilišta Luigj Gurakuqi u Skadru, Odjel za psihologiju i socijalni rad te dr. sc. Gjulija Zefija s Fakulteta obrazovnih znanosti, Odsjek za tjelesni odgoj i sport.

U tjednu 23.-27. svibnja 2022. u sklopu Erasmus+ razmjene na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu boravili su sa Sveučilišta Luigj Gurakuqi u Skadru, Albanija: prodekanica izv. prof. dr. sc. Fatbardha Osmanaga s Fakulteta obrazovnih znanosti, Odjel za psihologiju i socijalni rad te dr. sc. Gjulio Zefi s Fakulteta obrazovnih znanosti, Odsjek za tjelesni odgoj i sport.

Dr. sc. Zefi boravio je na Fakultetu kao gost prof. dr. sc. Ivana Prskala i Katedre za kineziološku edukaciju, dok je profesorica Osmanaga boravila u Zagrebu kao gošća dekana prof. dr. sc. Siniše Opića i Katedre za pedagogiju i didaktiku.

Osim održavanja nastave gostujućih predavača, u sklopu njihovoga boravka održan je niz sastanaka s predstavnicima Učiteljskoga fakulteta, a razgovaralo se o mogućnostima produbljivanja suradnje između Fakulteta obrazovnih znanosti u Skadru i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Profesorica Osmanaga održala je webinar na temu Introduction to the Faculty of Education Sciences of the University of Shkodra and its place in the education system of the Republic of Albania.

 

 

Posjeta Učiteljskom fakultetu kolegice Marijane Pregarac, Erasmus koordinatorice Pedagoškog fakulteta sa Sveučilišta Primorska, Koper, Slovenija

26. i 27. svibnja u sklopu Erasmus+ razmjene na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, a kao gošća Ureda za znanost i međunarodnu suradnju boravi kolegica Marijana Pregarac koja je Erasmus koordinatorica Pedagoškog fakulteta Sveučilište Primorska, Koper, Slovenija.

Svrha ove dvodnevne posjete kolegice Pregarac jest upoznavanje Fakulteta kroz job-shadowing aktivnosti te razgovor o mogućem potpisivanju bilateralnog Erasmus+ sporazuma između Zagreba i Kopra, kao i razgovora o drugim mogućim vidovima suradnje.