Prijave na natječaj su produžene do 29. rujna 2022. – Natječaj za upis u Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – REDOVITI u akademskoj godini 2022./2023.

Prijave na natječaj su produžene do 29. rujna 2022. – Natječaj za upis u Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – REDOVITI u akademskoj godini 2022./2023.

VAŽNO! – Prijave na natječaj za upis u Diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – REDOVITI u akademskoj godini 2022./2023. se produžuju se do 29. rujna 2022. (četvrtak). Prijave se dostavljaju poštom na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb.

Razredbeni postupak se provodi do 4. listopada 2022., kada će biti objavljena privremena rang lista i obavijest o upisima. Konačna rang lista bit će objavljena nakon provedenog žalbenog roka koji završava 6. listopada 2022.

Žalbe se dostavljaju na adresu e-pošte: .

 

 

Dekan Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi sljedeću ODLUKU o raspisu natječaja za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023.

 1. Raspisuje se natječaj za upis u 1. godinu redovitog diplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023.
 2. Uvjeti upisa na redoviti diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023. su:
  1. završen preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
  2. završen trogodišnji preddiplomski sveučilišni odgojiteljski studij
  3. prosjek ocjena iznad 3,00
 3. Broj polaznika redovitog studija je 90 (Središnjica u Zagrebu).
 4. Studij traje četiri semestra.
 5. Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno naseljene u Republici Hrvatskoj upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani.

RAZREDBENI POSTUPAK

Pristupnici podliježu razredbenom postupku i mogu ostvariti najviše 75 bodova. U tim bodovima zastupljeni su pojedini elementi na sljedeći način:

 1. Prosjek ocjena donosi najviše 60 bodova:
  • prosjek ocjena < 3,00 donosi 0 bodova
  • prosjek ocjena >= 3,00 donosi bodove koji se računaju sukladno članku 55. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 6. srpnja 2008., a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali ak. god. 2008./2009. te bodove koji se računaju sukladno pravilima izračuna aritmetičke vrijednosti, a odnosi se na studente koji su program prve godine studija prvi put upisali prije ak. god. 2008./2009.
 2. Nagrada rektora dobivena tijekom studija donosi ukupno 10 bodova.
 3. Nagrada dekana dobivena tijekom studija donosi ukupno 5 bodova.

Na temelju provedenog razredbenog postupka, tj. ostvarenog broja bodova, formira se posebna rang lista. Rang lista pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Fakulteta www.ufzg.hr nakon provedenoga razredbenog postupka. Eventualne žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Tajništvu Fakulteta u roku od dva dana od objave rang liste na e-mail dekanat[at]ufzg.hr.

ISPRAVE KOJE TREBA PRILOŽITI UZ PRIJAVU

 1. Domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti),
 2. Rodni list,
 3. Diplomu/svjedodžbu (potvrdu) o završnom preddiplomskom sveučilišnom studiju
 4. Dopunsku ispravu ili potvrdu o položenim ispitima
 5. Prijavnicu i Zapisnik o razredbenom postupku
 6. Strani državljani trebaju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika na razini C 1 prema Europskom referentnom okviru za jezik
 7. Potvrdu o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

DOKUMENTI ZA UPIS

Za upis se obvezno prilažu:

 1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak
 2. Dvije fotografije (4 cm x 6 cm)
 3. Umjesto potvrde o prebivalištu – fotokopija osobne iskaznice
 4. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639

Prijave se zaprimaju poštom do 16. rujna 2022. na adresu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, Zagreb.
Razredbeni postupak provodi se do 21. rujna 2022., kada će biti objavljena privremena rang lista do 12,00 sati, a upisi odmah nakon završetka razredbenog postupka i žalbenog roka. Konačna rang lista bit će objavljena nakon provedenog žalbenog roka koji završava 23. rujna 2022. u 12:00 sati.
Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.
Na upis pristupnik mora doći osobno te potpisati Ugovor.
Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi, Savska cesta 77, na telefon 01/6327-309, ili na internetskoj stranici Učiteljskog fakulteta www.ufzg.unizg.hr

Prijavnicu za razredbeni postupak možete preuzeti ovdjePrijavnica za razredbeni postupak za upis DRPOO – REDOVNI

Tekst natječaja (PDF) možete preuzeti ovdjeOdluka o raspisivanju natječaja za DRPOO – redovni