Obavijest o prijavi diplomskih i završnih radova

Obavijest o prijavi diplomskih i završnih radova

Molimo sve studente da završne i diplomske radove prijavljuju isključivo online (putem obrazaca – WEB stranica UFZG i 2co2 portal), kako je i navedeno u protokolu.