Obavijest o upisu u više godine #2022

Obavijest o upisu u više godine #2022

 • Upis u više godine studija za akademsku godinu 2022./2023. za redovite i izvanredne studente obavljat će se od 19. do 29. srpnja 2022. i od 1. do 30. rujna 2022. (Zagreb i Petrinja), od 19. do 22. srpnja 2022 i od 1. do 30. rujna 2022. (Čakovec).
 • Upis ćemo u cijelosti obaviti online, prema sljedećim koracima:
  1. studenti se u više godine upisuju putem STUDOMATA (omogućen je pristup sa vlastitih računala)
  2. uplatiti troškove upisa u iznosu od 200,00 kuna (svi studenti) i uplatiti troškove školarine – prema izračunu iz studomata (Odluka o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Učiteljskom fakultetu u akademskoj godini 2022/2023.)
  3. putem linka na stranici UFZG (pod studentska služba, Pristup upisnom listu https://www.ufzg.unizg.hr/form/) otvara Vam se UFZG kreator dokumenata (ulogirati se sa svojom AAIEDU lozinkom, korisničko ime je bez domene @ufzg.hr) gdje je potrebno odabrati UPISNI LIST
  4. potrebno je ispuniti upisni list (obavezno ispunjavanje lokacije fakulteta, odnosno svih polja), na kraju upisnog lista omogućeno je stavljanje privitaka, gdje je potrebno priložiti dokaz o uplati za upisninu (svi studenti), školarinu (svi izvanredni studenti i redoviti ukoliko imaju troškove školarine – vidjeti u studomatu kod upisa koliki je trošak školarine), troškove stručno-pedagoške prakse (samo izvanredni studenti) – dokaz o uplati mora biti poslan kao slika ili PDF. Bez stavljenog privitka sa svim potrebnim uplatama upis se neće moći obaviti!
  5. Nakon što završite proces, sve automatski stiže u studentsku službu. Tek nakon što studentska služba provede upis, u studomatu će vam biti naznačeno da je upis obavljen u cijelosti.

NAPOMENA:

 • rate se plaćaju prema Odluci (odnosi se samo na školarine za upis viših godina studija):
 • ako je cjelokupni iznos školarine do 1.000,00 kn plaća se jednokratno
 • ako je iznos školarine do 3.000,00 kn plaća se na dvije jednake rate
 • ako je iznos veći od 3.000,00 kn plaća se na četiri jednake rate

VAŽNO!!!

Studenti koji su u akademskoj godini 2021./2022. bili 1. godina diplomskog studija RPOO te u akademskoj godini 2022./2023. upisuju 2. godinu studija ili pad godine (odnosno ponovno 1. godinu) trebaju u privitak upisnog lista obavezno uz troškove upisnine i školarine za novu akademsku godinu staviti i dokaz o uplati troškova prakse s prve godine studija u iznosu 1.000,00 kn, bez obzira jesu li dostavljali dokaz o uplati već ranije. Upis u akademsku godinu 2022./2023. neće biti moguć bez navedenih uplata.