RAD STUDENTSKE SLUŽBE TIJEKOM LJETA

RAD STUDENTSKE SLUŽBE TIJEKOM LJETA

Molimo sve stranke koji trebaju bilo kakvu uslugu studentske službe da to naprave prije kolektivnih godišnjih odmora koji će biti u sljedećem trajanju (u navedenom periodu studentska služba neće raditi sa strankama ni kontaktno, ni putem e-maila):

 

STUDENTSKA SLUŽBA ZAGREB

OD 30.07.2022. DO 26.08.2022. (PRVI RADNI DAN NAKON GODIŠNJEG ODMORA 29.08.2022.)

Zadnji  radni četvrtak u popodnevnom terminu od 15:00 do 18:00 sati prije godišnjih odmora je 14.07.2022., a prvi radni četvrtak u popodnevnom terminu od 15:00 do 18:00 sati  nakon godišnjih odmora je 08.09.2022.

 

STUDENTSKA SLUŽBA  PETRINJA

OD 30.07.2022. DO 26.08.2022. (PRVI RADNI DAN NAKON GODIŠNJEG ODMORA 29.08.2022.)

 

STUDENTSKA SLUŽBA  ČAKOVEC

OD 23.07.2022. DO 23.08.2022. (PRVI RADNI DAN NAKON GODIŠNJEG ODMORA 24.08.2022.)