Obavijest o produžetku natječaja za 3. razlikovnu godinu preddiplomskog RPOO

Obavijest o produžetku natječaja za 3. razlikovnu godinu preddiplomskog RPOO

Prijave na natječaj za upis u treću razlikovnu godinu izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2022./2023. za pristupnike sa završenim dvogodišnjim stručnim studijem predškolskog odgoja se produžuju se do 12. rujna 2022. (ponedjeljak). Prijave se dostavljaju poštom na Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77, Zagreb, uz naznaku “za natječaj  – upis na 3. razlikovnu godinu izvanrednog preddiplomskog studija Rani i predškolski odogoj i obrazovanje u ak. god. 2022./2023.”

Samim time mijenja se datum objave privremene rang liste kandidata koji su ostvarili pravo upisa na 14. rujna 2022. (srijeda). Rok za žalbu je 48 sati od dana objave rang liste. Žalbe se dostavljaju na adresu e-pošte: .

Konačna rang lista je 16. rujna 2022. (petak) na mrežnim  stranicama Fakulteta sa svim popratnim obavijestima.