Raspored pristupnika za Provjeru predispozicija – RUJAN 2022.

Raspored pristupnika za Provjeru predispozicija – RUJAN 2022.

Objavljujemo raspored pristupnika za Provjeru predispozicija za razvoj posebnih sposobnosti koja će se održati 5. rujna 2022. godine isključivo u ZAGREBU (neovisno o lokaciji studiranja za koju ste se prijavili).

PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE NAPISANO DA BISTE IZBJEGLI MOGUĆE PROBLEME!

Ako ste provjeri pristupili u srpanjskom roku, a provjeri NE PRISTUPITE u rujanskom roku, upisat će vam se bodovi sa srpanjskog roka.
Ako ste provjeri pristupili u srpanjskom roku, a provjeri PRISTUPITE u rujanskom roku, upisat će vam se bodovi ostvareni na RUJANSKOM roku.
Ako provjeri NISTE pristupili u srpanjskom roku i ne pristupite joj niti u rujanskom roku, nećete imati zadovoljen uvjet za rangiranje na listup pristupnika.

Provjera za sve pristupnike koji su prijavili pristupanje provjeru u rujanskom roku počinju 5. 9. 2022. (ponedjeljak) u 9:00 sati.

Predviđeni je završetak svih provjera do 13:00 sati.

Pažljivo pročitajte niže napisane upute i imajte ih na umu prilikom dolaska na postupak provjere.

 1. Na dan provjere (5. 9., ponedjeljak) dođite na parkiralište Fakulteta u 8:00 (ulaz sa Savske ceste)!
 2. VOZILIMA PRISTUPNIKA NEĆE BITI MOGUĆ ULAZ NA PARKIRALIŠTE FAKULTETA!
 3. Da bismo smanjili broj osoba koje se nalaze pred Fakultetom, ljubazno molimo roditelje, rodbinu, pratnju i sve one koji ne sudjeluju izravno u postupku provjere, da ostanu s vanjske strane dvorišta (možete sjediti u okolnim kafićima, a s obzirom da će postupak trajati do cca. 13:00, možete i napraviti nešto korisno).
 4. Javite se na pult za prijavu
 5. Tamo će vas dočekati predstavnici Učiteljskog fakulteta koji će:
  • provjeriti jeste li na popisu
  • provjeriti vaš identitet
  • dati vam detaljne upute što i kako dalje
 6. Od tog trenutka nadalje, SLUŠATE UPUTE predstavnika Fakulteta koji brine o vašoj skupini i ponašate se u skladu s njima.
 7. Ako imate neko pitanje ili nedoumicu javite se na pult za INFORMACIJE.

VAŽNO!! VAŽNO!!
Pristupnici kojima je izrečena mjera samoizolacije ne smiju pristupiti provjeri predispozicija u gore navedenim terminima, već će za njih biti organizirana provjera predispozicija u dodatnom terminu! Ovi pristupnici dužni su se javiti elektroničkom porukom, najkasnije do ponedjeljka, 5. rujna 2022. do 9:00 sati, na adresu e-pošte: referada[at]ufzg.hr.

Pristupnici koji nisu na popisu javit će se u 8:00 na INFORMACIJE (kod glavnog ulaza u zgradu, ponijeti sa sobom dokaz o uplati) da ih se rasporedi u odgovarajuću skupinu.

Kako čitati tablicu?

Tablica je prikazana abecedno prema šiframa. Prvi stupac prikazuje vašu šifru. Šifra je potrebna zbog zaštite osobnih podataka prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Šifra se sastoji od prva dva slova vašega imena, prva dva slova vašega prezimena i zadnjih pet znamenki vašeg OIB-a.
Primjer: Ako se zovete IME, PREZIME i vaš OIB je 12345678697, onda će vaša šifra biti IMPR78697.

Drugi stupac određuje podskupinu (prostoriju) za likovnu provjeru (AULA ili 308).

Treći stupac određuje podskupinu za glazbenu provjeru.

Četvrti stupac određuje podskupinu za provjeru govornih sposobnosti.

Svi pristupnici su jedna skupina za kineziološku provjeru.

Najlakše ćete se pronaći ako koristite mogućnost “Find” (pronađi) u Vašem pregledniku ili PDF čitaču. Navedenu mogućnost aktivirate istovremenim pritiskom tipaka “CTRL”+”F”. Upišete svoju šifru i vidjet ćete koja ste skupina i podskupine (ili samo pogledajte abecedno popis).

Primjer: ako pored vaše šifre stoje oznake – 308,2,5 znači da likovnu provjeru imate u dvorani 308, glazbena provjera ste podskupina 2 i provjera govornih sposobnosti podskupina 5.

Zbog kineziološke provjere dolazite u opremi prikladnoj za vježbanje (uobičajena za nastavu tjelesne kulture).

Prije polaska na provjeru predispozicija (razredbeni postupak) provjerite jeste li ponijeli sve što Vam je potrebno:

 • Osobna iskaznica ili putovnica
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (uplatnica)
 • Jeste li već obukli opremu za vježbanje (uobičajena za nastavu tjelesne kulture)
 • Gumica za kosu (da Vam kosa ne smeta prilikom kineziološke provjere)

Kandidat/kinja koji ima završenu osnovnu glazbenu i/ili plesnu/baletnu školu, presliku svjedodžbe o završenom školovanju će predati ispitivaču glazbene provjere prije pristupanja provjeri.

OVDJE MOŽETE PREUZETI POPIS PRISTUPNIKA PO SKUPINAMA

ŠIFRIRANI POPIS PRISTUPNIKA PO GRUPAMA – ZAGREB, 5. 9. 2022.

Popis je složen abecedno prema šiframa!