Tjedan međunarodnog obrazovanja Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 14. – 17. 11. 2022.

Tjedan međunarodnog obrazovanja Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 14. – 17. 11. 2022.

Poštovani,

posebno nam je zadovoljstvo pozvati vas na obilježavanje prvog Tjedna međunarodnog obrazovanja Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje će se od ponedjeljka, 14. do četvrtka, 17. studenoga 2022. godine održati na Učiteljskom fakultetu online i hibridno.

U ponedjeljak, nakon svečanog otvorenja predstavljamo Erasmus+ natječaj za studente, nastavnike i nenastavno osoblje Učiteljskoga fakulteta te studentske organizacije ESN i AIESEC.

Utorak je rezerviran za online predstavljanja programa koji potiču internacionalizaciju visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj: ERASMUS+ projekata, CEEPUS-a, bilateralnih programa razmjene, e-Twinning-a, Djelovanja Marie Sklodowska-Curie (MSCA) te Konfucijevog instituta Sveučilišta u Zagrebu. Za pojedina predstavljanja u programu navodi se preporuka o namjeni istih studentima, doktorandima, poslijedoktorandima, odnosno nastavnom ili nenastavnom osoblju Fakulteta.

Napokon, u srijedu i četvrtak, imat ćete jedinstvenu priliku upoznati partnerske fakultete iz Austrije, Finske, Italije, Nizozemske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Španjolske. Osobe zadužene za međunarodnu suradnju s partnerskih fakulteta predstavit će mogućnosti koje naši studenti i zaposlenici mogu ostvariti posjetom partnerskoga fakulteta putem jednog od programa razmjene. Također, imat ćete mogućnost postavljanja pitanja nakon svakog predstavljanja.

Nadamo se da će Vam program biti koristan i informativan.

Srdačan pozdrav,

Ured za znanost i međunarodnu suradnju

 

Program Tjedna međunarodnog obrazovanja Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

 

Dear all,

It is with great pleasure that we invite you to the first International Education Week of the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, which will take place from Monday, 14 November  to Thursday, 17 November, 2022, at the Faculty of Teacher Education, online and with a segment of the programme on-site (at the Faculty).

On Monday, after the Opening Ceremony, we will present the Erasmus+ University Call for students, academic and non-academic staff of the Faculty, as well as student organizations ESN and AIESEC.

Tuesday is reserved for online presentations of programmes that promote the internationalization of higher education institutions in the Republic of Croatia: ERASMUS+ projects, the CEEPUS, bilateral exchange programs, e-Twinning, Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) and the Confucius Institute of the University of Zagreb. For individual presentations in the programme, there is a recommendation stating whether they are intended primarily for academic or non-academic staff, students, doctoral students or postdoctoral staff of the Faculty.

Finally, on Wednesday and Thursday, you will have a unique opportunity to meet partner Faculties from Austria, Finland, Italy, the Netherlands, Germany, Poland, Slovenia and Spain. Staff members of our partner Faculties’ International Relations Offices will present opportunities for our students and staff who decide to visit them through one of the exchange programmes. Each presentation will be followed by a Q&A session, allowing you to ask questions and get answers first-hand.

We hope that the presentations will be valuable and informative.

Sincerely,

Research and International Relations Office

 

Programme of the International Education Week of the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb