Popis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na poslijediplomski specijalistički studij Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici (1. generacija) – akad. god. 2022./2023.

Popis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na poslijediplomski specijalistički studij Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici (1. generacija) – akad. god. 2022./2023.

Red. br. Prezime i ime
1. Bakić Stanislava
2. Basch Marta
3. Bešlić Ivana
4. Bogovčič Sanja
5. Bojanić Ana
6. Doutlik Karolina
7. Đurek Tena
8. Grgić Agneza
9. Katalenac Josipa
10. Kelek Sabolić Ivana
11. Klarić Ivančić Ivana
12. Kovač Anđa
13. Meštrović Vukušić Barbara
14. Mihaljević Antonija
15. Opić Valentina
16. Pentz Ljiljana
17. Posavec Katarina
18. Sušilović Ana
19. Štironja Borić Ana
20. Videk Lorena

 

Upisi će se moći obaviti od 01. ožujka 2023. – detaljne informacije pristupnici će dobiti putem e-maila.

 

Voditeljica specijalističkog studija

Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici:

Prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub