ZAVRŠNA KONFERENCIJA ESF- PROJEKTA POUČI ME

ZAVRŠNA KONFERENCIJA ESF- PROJEKTA POUČI ME

U srijedu, 15. veljače 2023. godine, u Čakovcu je održana završna konferencija na europskom (ESF) projektu POUČI ME u kojem je Učiteljski fakultet (Odsjek u Čakovcu) bio partner i nositelj najvećeg broja aktivnosti (od provođenja edukacija u području psihologije, pedagogije i interkulturalnosti) preko izrade volonterskog programa, provođenja volonterskih radionica do evaluacije projekta.

Uz UF partneri na projektu bili su Udruga za obrazovanje Roma Uzor, Udruga udomitelja djece Međimurja i Pučko otvoreno učilište Čakovec.

Ispred Pučkog otvorenog učilišta Čakovec prisutnima se obratio ravnatelj Učilišta Mario
Zamuda, ispred Udruge udomitelja djece Međimurja Marina Hoblaj, predsjednica Udruge, te voditeljica partnerstva na UF-u i prodekanica prof. dr. sc. Blaženka Filipan-Žignić kao i doc. dr. sc. Goran Lapat ispred Učiteljskog fakulteta, Odsjeka u Čakovcu.

Prof. dr. sc. Blaženka Filipan-Žignić u svom je govoru predstavila i preliminarne rezultate evaluacije projekta koji su pokazali da su projektne aktivnosti nadasve uspješno provedene (potvrdilo gotovo 90% anketiranih studenata i udomitelja) kao i da je uočen velik napredak u postizanju kako socijalnih, matematičkih, komunikativnih i čitalačkih vještina (potvrđeno od strane 80 – 90% anketiranih studenata i udomitelja ovisno o određenoj vještini) tako i napredak u samostalnom rješavanju zadataka kod udomljene djece (potvrđeno od strane cca 86% udomitelja) što pokazuje da su ciljevi projekta u potpunosti izvršeni.
Za planiranje i provođenje projektnih aktivnosti na UF-u bila je zadužena zaposlenica projekta od strane UF-a Marija Tepalović koja je svojim dugogodišnjem iskustvom ravnateljice OŠ Kuršanec doprinijela tome da su na projektu polučeni zavidni rezultati.

U volonterskim aktivnostima sudjelovalo je 16 studentica i studenata Učiteljskog fakulteta – Odsjeka u Čakovcu koji su nakon što su dodatno educirani u tu svrhu (u trajanju od 96 sati) tijekom 13 tjedana volontirali i podučavali djecu na tri lokacije: Čakovec, Kuršanec i

Orehovica. U volonterskim aktivnostima pružanja pomoći u učenju i socijalizaciji djece koja pripadaju ranjivim skupinama sudjelovalo je preko 50 djece iz udomiteljskih obitelji i ostale djece u nepovoljnom položaju, uglavnom romske nacionalnosti.

Provedene projektne aktivnosti predstavio je Ivica Jeđud, član projektnog tima ispred Udruge za obrazovanje Roma – UZOR koji je naglasio da je u okviru projekta izrađen i pilotiran volonterski program namijenjen pružanju obrazovne pomoći u savladavanju inicijalnog čitanja, pisanja i računanja koji je bio vrlo važan za uspješno provođenje edukacija od strane studenata.

Na samome kraju konferencije ravnatelj POU-a Mario Zamuda ponovio je da je želja svih okupljenih da se pomoć u učenju nastavi u nekom od sljedećih projekata te dodao da vrijednost provedenog projekta iznosi 453.963,28 kn (60.251,28 EUR) bespovratnih sredstava u potpunosti osiguranih od strane Europskog socijalnog fonda (385.868,79 kn / 51.213,59 EUR) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (68.094,49 kn / 68.094,49 EUR).

Na završnoj konferenciji prigodno su se obratili i Aleksa Đokić, ispred Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pri vladi RH, a sudjelovali su i Iva Cirkvenec (Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), Maja Odrčić Mikulić I Nikol Brica (Upravni odjel za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije) te David Vugrinec, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Čakovca, Branko Sušec, ravnatelj Osnovne škole Orehovica, studenti volonteri te Matija Moharić, projektni koordinator.