Nabava radova na sanaciji dijela krovišta sportske dvorane odabranim ponuditeljima (jednostavna nabava – EOJN)

Nabava radova na sanaciji dijela krovišta sportske dvorane odabranim ponuditeljima (jednostavna nabava – EOJN)

Provodi se u sklopu Operacije „Cjelovita obnova zgrade Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 77“,
Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom, referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava:
FSEU.2021.MZO.042 koja je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije i  Mehanizma za opravak i otpornost.

01_Učiteljski fakultet-troškovnik

01_Poziv na dostavu ponuda – sanacija dijela krova

Pozivi