Raspis natječaja za upis pristupnika na doktorski studij COOZ

Raspis natječaja za upis pristupnika na doktorski studij COOZ

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

UČITELJSKI FAKULTET

Zagreb, Savska cesta 77

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

ZA UPIS PRISTUPNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI ZNANSTVENI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

u akademskoj godini 2023./2024.,

s početkom nastave u zimskom semestru

 

 

 1. UVJETI UPISA NA STUDIJ

 

Na poslijediplomski doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti mogu se upisati pristupnici koji su prethodno završili:

 1. integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij iz područja primarnog obrazovanja
 2. diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 3. sveučilišne diplomske studije nastavničkih usmjerenja iz drugih područja znanosti
 4. diplomski studij na nastavničkom fakultetu prema ranijim programima koji je izjednačen s akademskim zvanjima stečenim prema novom studijskom programu.

Ovaj je poslijediplomski doktorski studij otvoren također i za upis svih drugih stručnjaka koji su završili nenastavničke fakultete, ali su nakon studija stekli kompetencije za neposredan odgojno-obrazovni rad u nastavi (program 60 ECTS-a ili s tim izjednačeni programi).

Pristupnici koji nisu završili diplomske studije iz polja obrazovnih znanosti mogu se upisati na doktorski studij  Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti uz uvjet prethodnog polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis na doktorski studij usporedit će studijske programe pristupnika i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.

Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti ili apsolvirali na srodnom poslijediplomskom studiju povjerenstvo za upis na doktorski studij može priznati dio obveza na ovom doktorskom studiju sukladno Pravilniku o doktorskim studijima na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Na sve pristupnike odnose se i sljedeći DODATNI uvjeti za upis na doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti:

 • prosjek ocjena ostvaren na diplomskom studiju s minimalnim prosjekom 3,50 i/ili 2 preporuke sveučilišnih profesora;
 • služi se jednim stranim jezikom na razini mogućnosti korištenja relevantnom literaturom (razina B2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) – priložiti službenu potvrdu.
 • motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor s kandidatom uz izrađen i usmeno prezentiran prednacrt istraživanja).

Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će kandidati s obzirom:

 • na objavljene znanstvene radove iz polja obrazovnih ili srodnih znanosti
 • na radno iskustvo na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja obrazovnih znanosti ili srodnih područja uz potvrdu voditelja projekta.

 

Broj slobodnih mjesta: 20

 

Trošak studija po doktorandu je 1.459.95 EUR-a (11.000,00 kn) po semestru.

Školarina studija ne uključuje troškove tiskanja diplome i dopunske isprave.

 

Trajanje studija: tri godine (šest semestara)

 

Akademski stupanj koji se stječe po završetku doktorskog studija: doktor/doktorica znanosti interdisciplinarnog područja znanosti – (kratica: dr. sc. inter.)

 

 

 1. DETALJNI OPIS STUDIJA nalazi se na web stranici Fakulteta

 

Prijave za upis podnose se na adresu: Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet, Savska cesta 77, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na doktorski studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti“

 

Rok za podnošenje prijava je do 20. rujna 2023. godine, odnosno do popunjenja raspoloživih mjesta.

 

Sve ostale obavijesti vezane uz upis mogu se dobiti putem elektroničke pošte: ; ; ili  telefonom 099 2174 473.

 

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: