OBAVIJEST O UPISU U 1. GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024. (JESENSKI ROK)

OBAVIJEST O UPISU U 1. GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024. (JESENSKI ROK)

Molimo kandidate da pristupe upisu točno prema rasporedu.

  • Molimo da ponesete vlastite kemijske olovke i jedan crni flomaster (srednje debljine)

KANDIDATI UPISU PRISTUPAJU OSOBNO ILI PO OPUNOMOĆENIKU (punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika).

PRISTUP UPISU NAKNADNO NIJE MOGUĆ!

Provjerite jeste li ponijeli ove dokumente:

  • rodni list, domovnicu (e građanin ili preslika) i presliku svjedodžbe o državnoj maturi (ukoliko je imate – ako vam je bila dodjela)
  • osobnu iskaznicu i fotokopiju osobne iskaznice
  • upisni broj pristupnika u Središnjem prijavnom uredu
  • 2 fotografije (za matični list i obrazac za X-icu 4 x 6 cm)
  • uplatnicu na 34,00 eura (upisnina)
  • uplatnica 20,00 eura (upisni material)
  • uplatnica na 66,36 eura – samo IZVANREDNI STUDENTI RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA stručna praksa za 1. godinu studija
  • uplatnica 955,60 eura – redoviti studenti koji su iskoristili pravo upisa dva ili više puta na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – ako su već dva ili više puta mijenjali studij (plativo u dvije jednake rate)

ili 1.221,05 eura izvanredni studenti RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I OBRAZOVANJA (plativo u dvije jednake rate)

Uplatnice – upisnina, upisni materijal i praksa

Uplatnice – školarina

 

ZAGREB

ZAGREB – SRIJEDA 20.09.2023.:

Kineziološka dvorana – objekt iza glavne zgrade Fakulteta, pristup moguć sa Gagarinova puta ili kroz ulicu Veselka Tenžere (objekt na kraju ulice)

SVI KANDIDATI U 8 SATI

 

ČAKOVEC

SRIJEDA,  20.09.2023.:

Zgrada broj 1., suteren, soba broj 8. – popunjavanje obrazaca

Zgrada broj 1., suteren, soba broj 7. – upis studenata

UČITELJSKI STUDIJ S MODULOM HRVATSKI JEZIK: SVI kandidati od 9,00-10,00 sati

UČITELJSKI STUDIJ CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH – SVI kandidati – od 9,00-10,00 sati

STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA REDOVNI: SVI kandidati  – od 9,00-10,00 sati

STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA IZVANREDNI: SVI kandidati  – od 10,00-11,00 sati

 

PETRINJA

PETRINJA – SRIJEDA  20.09.2023.:

REDOVITI STUDENTI (UČITELJSKI STUDIJ I RANI I PREDŠKOLSKI OGOJ I OBRAZOVANJE) U 9 SATI ISPRED ZGRADE FAKULTETA ( Trg Matice Hrvatske 12 )

IZVANREDNI STUDENTI RANI I PREDŠKOLSKI OGOJ I OBRAZOVANJE  U 11 SATI ISPRED ZGRADE FAKULTETA ( Trg Matice Hrvatske 12 )