Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025.

Natječaj za stipendiju za studentsku razmjenu u ak. god. 2024./2025.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje natječaj za studentske razmjene u ak. god. 2024./2025. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene.

Natječaj za dodjelu stipendija iz sveučilišnih sredstava redovitim studentima Sveučilišta u Zagrebu za jednosemestralnu studentsku razmjenu u semestrima partnerskih sveučilišta za akademsku godinu 2024./2025.:

AUSTRALIJA

JAPAN

JUŽNA KOREJA

KINA

SAD

SINGAPUR

TAJVAN

 

Osoba za kontakt: Bernard Špoljarić, e-mail:  , tel. 01/ 4698 165.

 

Detalji natječaja dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta na poveznici: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-stipendiju-za-studentsku-razmjenu-u-ak-god-20242025/.