Poziv za sudjelovanje u Erasmus+ programu (BIP) u Španjolskoj

Poziv za sudjelovanje u Erasmus+ programu (BIP) u Španjolskoj

Otvoren je poziv za prijavu studenata i nastavnika na Erasmus+ kombinirani (blended) intezivni program (BIP) pod nazivom “Active methodologies in the training of future teachers of foreign language in Early Childhood Education” kojeg organizira Sveučilište u Granadi iz Španjolske, a osim Učiteljskog fakulteta, partner na programu je i Sveučilište primijenjenih znanosti Häme iz Finske. Program će se održati kombinirano – virtualno od 22. do 26. travnja,  a fizički dio na Sveučilištu u Granadi od 6. do 11. svibnja 2024. godine.

Rok za prijavu je 02. veljače 2024. godine.

Uvjeti za studente:

  • studenti (m/ž) moraju imati aktivan status studenta za vrijeme trajanja mobilnosti, a mogu se prijaviti i izvanredni studenti
  • prednost imaju studenti koji dosada nisu boravili na mobilnosti
  • prednost imaju studenti (m/ž) 4. i 5. godine integriranog učiteljskog studija s engleskim jezikom te 3. godine preddiplomskog i 1. i 2. godine diplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Skrećemo studentima pažnju na opcije za koje je predviđena dodatna financijska potpora: mogućnost zelenog putovanja (green travel, npr. vlak), opcija za studente s manje mogućnosti te potpora za uključivanje. Također, molimo studente da uzmu u obzir ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za preddiplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.

Studenti će sudjelovanjem u ovom kombiniranom intenzivnom programu ostvariti 3 ECTS boda.

Od nastavnika i studenata se očekuje da sudjeluju u virtualnom i fizičkom dijelu programa, sukladno dogovoru sa cijelim timom nastavnika koji će biti uključeni u ovaj BIP.

Odabrane studente i nastavnike Učiteljski fakultet će prijaviti na Natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe koje je raspisalo Sveučilište u Zagrebu, kako bi ostvarili pravo na financijsku potporu za fizički dio programa (za studente to je iznos od 70 EUR/dnevno + mogućnost ostvarivanja dodatnih financijskih sredstava za kategorije studenata s manje mogućnosti). Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.

Napomena: S obzirom na kratke rokove i propisani selekcijski proces, molimo da se na Natječaj jave samo studenti koji su stvarno zainteresirani i koji će, ako budu odabrani, sigurno sudjelovati u programu.

Za prijavu molimo studente da na e-mail adresu dostave:

  1. motivacijsko pismo na engleskom jeziku
  2. dokaz o poznavanju engleskoga jezika (studenti i 5. godine integriranog učiteljskog studija s engleskim jezikom prilažu ocjenu iz kolegija Jezična i komunikacijska kompetencija na engleskom jeziku; studenti preddiplomskog i diplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prilažu ocjene iz kolegija Engleski jezik odgojiteljske struke 1 i 2.)

Zainteresirane nastavnike molimo da svoj iskaz interesa jave direktno Uredu za znanost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakultet putem e-maila (na ). U iskazu interesa potrebno je navesti:

  • Ime i prezime, Katedra
  • Kolegije koje predajete
  • Koja je Vaša motivacija za prijavu na ovaj BIP

Pri prijavi je potrebno nasloviti e-mail: BIP_Španjolska_Prijava za sudjelovanje

Za više informacija molimo obratiti se Uredu za znanost međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta mailom na .

Više informacija o Erasmus+ BIP-ovima potražite ovdje.